Torsion of Wandering Spleen 9 Years After Gastric Volvulus: Effect of Multiparity? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-91606 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.91606  

Torsion of Wandering Spleen 9 Years After Gastric Volvulus: Effect of Multiparity?

Serkan Karaisli, Turan Acar, Nihan Acar, Erdinc Kamer, Mehmet Haciyanli
Department Of General Surgery, Izmir Katip Celebi University Ataturk Training And Research Hospital, Izmir-Turkey

Wandering spleen is a rare condition and has life-threatening complications such as torsion or infarction. It may be asymptomatic or may present with chronic abdominal pain or intraabdominal mass. Since clinical diagnosis is usually difficult, radiological examinations play a very important role in diagnosis. A 37-year-old multiparous woman was admitted to the emergency room with a complaint of abdominal pain. The patient stated that she underwent an operation due to gastric volvulus 9 years ago. Preoperative diagnosis was made by ultrasonography and computed tomography. Splenectomy was performed because of irreversible infarction. Wandering spleen torsion is a rare clinical condition that can cause acute abdomen. Computerized tomography is the gold standard for preoperative diagnosis. Gastric volvulus and wandering spleen have similar etiologies. In literature, coexistance of these two diseases in adulthood are rarely reported. However, to the best of our knowledge, this case is the first report to describe the emergence of these two pathologies at different times in the adulthood.

Keywords: acute abdomen, gastric volvulus, pregnancy, splenectomy, wandering spleen


Gastrik Volvulustan 9 Yıl Sonra Görülen Gezici Dalak Torsiyonu: Multiparitenin Etkisi?

Serkan Karaisli, Turan Acar, Nihan Acar, Erdinc Kamer, Mehmet Haciyanli
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İzmir

Gezici dalak nadir görülen bir durumdur ve torsiyon veya enfarktüs gibi hayatı tehdit eden komplikasyonlara sebep olabilir. Asemptomatik olabilir; kronik abdominal ağrı veya intraabdominal kitle ile prezente olabilir. Klinik tanısı genellikle zor olduğu için, radyolojik incelemeler tanıda çok önemli bir rol oynamaktadır. 37 yaşında multipar kadın karın ağrısı şikayeti ile acil servise başvurdu. Hastanın öyküsünden 9 yıl önce gastrik volvulus nedeniyle ameliyat geçirdiğini öğrenildi. Preoperatif tanı ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi ile yapıldı. İrreversibl infarkt nedeniyle splenektomi yapıldı. Gezici dalak torsiyonu, akut karına neden olabilen nadir bir klinik durumdur. Bilgisayarlı tomografi preoperatif tanı için altın standarttır. Gastrik volvulus ve gezici dalak benzer etiyolojilere sahiptir. Literatürde, bu iki hastalığın yetişkinlikte birlikteliği nadiren bildirilmiştir. Bununla birlikte, bildiğimiz kadarıyla, bu olgu, yetişkinlikte farklı zamanlarda bu iki patolojinin ortaya çıkışını bildiren ilk çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: akut karın, gastrik volvulus. gebelik, gezici dalak, splenektomi
Corresponding Author: Serkan Karaisli, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale