The relationship between Injury Severity Scores and transfusion requirements of 108 consecutive cases injured with high kinetic energy weapons: a tertiary center end-mode mortality analysis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(1): 39-44 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.90490  

The relationship between Injury Severity Scores and transfusion requirements of 108 consecutive cases injured with high kinetic energy weapons: a tertiary center end-mode mortality analysis

Mehmet ERYILMAZ1, Onur Tezel1, Hüseyin Taş2, İbrahim Arzıman1, Gökhan İbrahim Öğünç3, Ümit Kaldırım1, Murat Durusu1, Orhan Kozak2
1Gulhane Military Medical Faculty, Department Of Emergency Medicine, Ankara
2Gulhane Military Medical Faculty, Department Of General Surgery, Ankara
3Turkish National Police Directorate, Criminal Police Laboratory, Ankara

BACKGROUND: We aimed in this study to investigate the relationship between Injury Severity Score (ISS) and transfusion strategies required during medical intervention in patients wounded by high kinetic energy (HKE) gunshot, and to analyze end-mode mortality.
METHODS: The medical data of patients were included in the study. We evaluated whether there was any significant correlation in terms of demographic characteristics, HKE weapon type, ISSs, and transfusion strategy options and transfusion requirements.
RESULTS: Causes of mortality in cases resulting in mortality during hospitalization were evaluated. One hundred and eight consecutive patients were included in the study. All patients except one were male, with an average age of 25 years. 64.8% of them were injured by long-barreled firearms, whereas 35.2% were injured by explosives. Average ISS was 13.9. ISS values for the patients with and without transfusion were 16 (5-48) and 9 (3-36), respectively. Causes of mortality were evaluated in terms of systemic inflammatory response syndrome (SIRS), sepsis, and multiorgan dysfunction syndrome (MODS).
DISCUSSION: It was determined that there was a significant correlation between increase in ISS values in cases with HKE weapon wounds and their transfusion requirements, whereas this requirement was independent of the ISS value in cases with explosive wounds.

Keywords: Gunshot wounds, Injury Severity Score (ISS); mortality; transfusion.


Yüksek kinetik enerjili silahlarla yaralanmış ardışık 108 olguya ait ISS değerleri ile transfüzyon gereksinimleri arasındaki ilişki ve ileri merkez son mod mortalite analizi

Mehmet ERYILMAZ1, Onur Tezel1, Hüseyin Taş2, İbrahim Arzıman1, Gökhan İbrahim Öğünç3, Ümit Kaldırım1, Murat Durusu1, Orhan Kozak2
1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
3Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvar Daire Bşk.lığı, Ankara

AMAÇ: Çalışmamızda yüksek kinetik enerjili silahla yaralanmış olgulara ait ISS değerlerinin tıbbi müdahaleleri süresince gereksinim duyulan transfüzyon stratejileri ile ilişkisini ve son mod mortalite analizlerini gerçekleştirmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Olgulara ait tıbbi veriler çalışmaya dahil edildi. Olguların demografik özellikleri, yüksek kinetik enerjili silah türü, yaralanma şiddet skorları (Injury Severity Score, ISS), transfüzyon strateji seçenekleri, transfüzyon gereksinimi olan ve olmayan olguların ISS değerleri açısından anlamlı bir korelasyon olup olmadığı analiz edildi. Hospitalizasyon sürecinde mortalite ile sonuçlanan olgulara ait nedenler ait değerlendirildi.
BULGULAR: Yüz sekiz ardışık olgu çalışmaya dahil edildi. Yaş ortalaması 25 olan olguların biri dışında tamamı erkek idi. Olguların %64.8’inin uzun namlulu ateşli silahlar, %35.2’sinin patlayıcılar ile yaralandığı tespit edildi. Ortalama ISS değeri 13.9 saptandı. Transfüzyon uygulanan gruptaki olguların ISS değeri: 16 (median 5-48), uygulanmayan gruptaki olguların ISS değeri ise 9 (median 3-36) olarak saptandı. Hospitalizasyon sürecinde mortalite ile sonuçlanan üç olguya ait nedenler; SIRS, MODS ve sepsis açısından irdelendi.
SONUÇ: Yüksek kinetik enerjili silah yaralılarında ISS değeri yükseldikçe olguların transfüzyon gereksinimleri arasında korelasyon bulunduğu, patlayıcılarla yaralananlarda ise bu gereksinimin ISS değerinden bağımsız olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Ateşli silah yaralanması, mortalite; transfüzyon; yaralanma hasar skoru.


Mehmet ERYILMAZ, Onur Tezel, Hüseyin Taş, İbrahim Arzıman, Gökhan İbrahim Öğünç, Ümit Kaldırım, Murat Durusu, Orhan Kozak. The relationship between Injury Severity Scores and transfusion requirements of 108 consecutive cases injured with high kinetic energy weapons: a tertiary center end-mode mortality analysis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(1): 39-44

Corresponding Author: Mehmet ERYILMAZ, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale