A biological tube technique for the repair of peripheral nerve defects using ‘stuffed nerves’ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(1): 7-14 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.89457  

A biological tube technique for the repair of peripheral nerve defects using ‘stuffed nerves’

Sercan Çapkın1, Mustafa Akhisaroğlu2, Bekir Uğur Ergür3, Ali Abdülkadir Bacakoğlu4
1Hinis Sehit Yavuz Yurekseven State State Hospital, Orthopaedics And Traumatology Clinic, Erzurum, Turkey
2Department of Physiology, School of Medicine, University of Dokuz Eylül, Izmir, Turkey
3Department Of Histology And Embryology, Faculty Of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
4Department Of Orthopaedics And Traumatology, Dokuz Eylül University School Of Medicine, Izmir, Turkey

BACKGROUND: Presently described is research examining the ”stuffed nerve” technique to repair peripheral nerve defects.

METHODS: Twenty-one male Wistar Albino rats were divided into 3 groups of 7, and standard 10-mm defects were created in the sciatic nerve of all subjects. Rats were treated with autogenous nerve graft (Group 1), hollow vein graft (Group 2), or vein graft stuffed with shredded nerves (Group 3). After 12 weeks, electrophysiological and histomorphological analyses were performed to evaluate axonal regeneration.
RESULTS: Rat groups were compared in terms of latency period and peak-to-peak potential. Latency period was significantly shorter and peak-to-peak potential was significantly greater in Group 1 than in Group 2. However, latency period and peak-to-peak potential did not differ significantly between Groups 1 and 3 or between Groups 2 and 3. To evaluate axonal regeneration, number of axons, axon diameter and myelin sheath thickness was compared between groups. Results indicated that axonal regeneration was similar in Groups 1 and 3, and was better than results seen in Group 2.
CONCLUSION: The stuffed nerve technique is an alternative to autogenous nerve grafting and produces similar electrophysiological and histomorphological properties.

Keywords: Biological tube, peripheral nerve defect, stuffed nerve, vein graft.


Periferik sinir defektlerinin onarımında biyolojik tüp kullanımı ‘sinir dolması’

Sercan Çapkın1, Mustafa Akhisaroğlu2, Bekir Uğur Ergür3, Ali Abdülkadir Bacakoğlu4
1Hınıs Şehi̇t Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi̇, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Erzurum, Türki̇ye
2Dokuz Eylül Üni̇versi̇tesi̇, Fi̇zyoloji̇ Anabi̇li̇m Dalı, İzmi̇r, Türki̇ye
3Dokuz Eylül Üni̇versi̇tesi̇, Hi̇stoloji̇ Ve Embri̇yoloji̇ Anabi̇li̇m Dalı, İzmi̇r, Türki̇ye
4Dokuz Eylül Üni̇versi̇tesi̇, Ortopedi̇ Ve Travmatoloji̇ Anabi̇li̇m Dalı, İzmi̇r, Türki̇ye

AMAÇ: Periferik sinir defektlerinin onarımında ‘sinir dolması’ tekniği araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada 21 adet Wistar Albino cinsi sıçan kullanıldı. Her grupta yedi sıçan olacak şekilde üç grup belirlendi. Tüm sıçanların siyatik sinirinde 10 mm’lik defekt oluşturuldu. Grup 1’de otojen sinir grefti ile, grup 2’de içi boş ven grefti ile, grup 3’de içi parçalanmış sinir ile doldurulmuş ven grefti ile onarım yapıldı. On ikinci haftanın sonunda aksonal rejenerasyonu değerlendirmek için elektrofizyolojik ve histomorfolojik analizler yapıldı.
BULGULAR: Latans süresi ve tepe-tepe potansiyelleri istatistiksel olarak karşılaştırıldığında grup 1 ve grup 3, grup 2 ve grup 3 arasındaki fark anlamsızdı. Grup 1’in latans süresi grup 2’den daha kısa ve tepe-tepe potansiyeli ise daha büyüktü. Aksonal rejenerasyonu değerlendirmek için; akson sayısı, akson çapı ve miyelin kılıf kalınlığı gruplar arasında karşılaştırıldı. Aksonal rejenerasyonun grup 1 ve grup 3’de benzer olduğu ayrıca grup 2’den daha iyi olduğu görüldü.
TARTIŞMA: Sinir dolması tekniğinin otojen sinir grefti ile benzer elektrofizyolojik ve histomorfolojik özellikler göstermesi otojen sinir greftinin bir alternatifi olabileceğini gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Biyolojik tüp, periferik sinir defekti, sinir dolması, ven grefti.


Sercan Çapkın, Mustafa Akhisaroğlu, Bekir Uğur Ergür, Ali Abdülkadir Bacakoğlu. A biological tube technique for the repair of peripheral nerve defects using ‘stuffed nerves’. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(1): 7-14

Corresponding Author: Sercan Çapkın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale