Comparison of ultrasound and physical examination with the gold standard computerized tomography in patients with blunt abdominal trauma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-88288 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.88288  

Comparison of ultrasound and physical examination with the gold standard computerized tomography in patients with blunt abdominal trauma

Azad Hekimoglu1, Onur Ergun1, Seda Ozkan2, Engin Deniz Arslan2, Baki Hekimoglu1
1Department of Radiology, Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Emergency Medicine, Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Objective: Regarding the blunt abdominal traumas, abdomen is the third most affected region and computerized tomography (CT) is the gold standard in the evaluation of these patients. However, considering its damaging effects and cost, it may be not a proper approach that every patient applying to the emergency unit is referred to CT examination. In this study, our objective was to compare ultrasonography (US) and physical examinations of the patients with blunt abdominal trauma with the gold standard CT and prevent unnecessary CT examinations.
Methods: In this retrospective study, the files and images of 2248 patients, who applied to the emergency department of our hospital, were screened and 535 adult patients, who underwent CT examination after the ultrasonographic and physical examinations, were included in the study. The findings of the US and physical examinations, the intraabdominal free fluid and organ lacerations were compared with the results of CT. The compatibility, sensitivity, specificity, positive estimated value and negative estimated value of the obtained data were analyzed with statistical methods.
Results: The sensitivity of the US in the demonstration of the intraabdominal free fluid was comparable with the sensitivity of CT in the patients with blunt abdominal trauma (p = 0.302). The sensitivity and specificity of US was 49.6% and 99.3% respectively in the determination of the intraabdominal organ injuries. The sensitivity and specificity of the physical examination was 59% and 87% respectively in the determination of the free fluid and organ injury compared to the CT. Although the sensitivity and specificity of the physical examination are high seperately in the organ injuries according to the statistical calculations, it seems not to have a statistically significant predictive value (p <0.001).
Conclusion: Even though US is a reliable method for the determination of the intraabdominal fluid, US and physical examination are not reliable in the determination of the organ injuries.

Keywords: abdomen, physical examination, tomography, trauma, ultrasonography


Künt batın travmalı hastalarda ultrasonografi ve fizik muayenenin altın standart bilgisayarlı tomografi ile karşılaştırılması

Azad Hekimoglu1, Onur Ergun1, Seda Ozkan2, Engin Deniz Arslan2, Baki Hekimoglu1
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara

Amaç: Künt travmalarda abdomen üçüncü en sık etkilenen bölgedir ve bu hastaların değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografi (BT) altın standarttır. Fakat BT’ nin hastaya olan zararlı etkileri ve maliyet yönünden düşünüldüğü zaman her acil servise gelen hastaya çekilmesi uygun bir yaklaşım olmayabilir. Çalışmamızda künt batın travması ile acil servise gelen hastaların ultrasonografi (US) ve fizik muayene bulgularının altın standart olan BT ile karşılaştırılması yapılarak gereksiz BT çekimlerinin önüne geçilmesi amaçlandı.
Metod: Çalışmamız retrospektif bir çalışma olup hastanemiz acil servisine batın travması ile gelen 2248 hastanın dosya ve görüntüleri geriye dönük olarak tarandı ve çalışmaya uygun olan ve acil servisteki fizik muayenesinin ardından US ve sonrasında BT çekilen 535 yetişkin hasta çalışmaya dahil edildi. İntraabdominal serbest sıvı ve organ laserasyonlarının US ve fizik muayene bulguları BT sonuçları ile ayrı ayrı karşılaşırıldı. Elde edilen değerlerin uyumluluk, duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif tahmini değerleri istatistiksel olarak hesaplandı.
Bulgular: Künt batın travmalı hastalarda US’ nin intraabdominal serbest sıvıyı gösterme duyarlılığı BT ile istatistiksel olarak benzerdi (p=0.302). İntraabdominal organ yaralanmalarının saptanmasında ise US’ nin duyarlılığı 49.6%, özgüllüğü 99.3% olarak bulundu. Fizik muayenenin ise BT’ ye göre serbest sıvı ve organ yaralanmasının saptanmasında genel duyarlılığı %59, özgüllüğü %87 olarak hesaplandı. Organ yaralanmaları için ayrı ayrı istatistiksel olarak hesaplandığı zaman fizik muayenenin duyarlılık ve özgüllüğünün yüksek olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı bir belirleyiciliğinin olmadığı görüldü (p<0.001).
Sonuç: US’ nin intraabdominal sıvı saptanmasında gerçekten güvenilir bir yöntem olduğu anlaşılmakla birlikte organ yaralanmalarının saptanmasında US ve fizik muayenenin güvenilir olmadığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: batın, fizik muayene, tomografi, travma, ultrasonografi
Corresponding Author: Azad Hekimoglu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale