The Mid-term Effects on Quality of Life and Foot Functions following Pilon Fracture [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-85601 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.85601  

The Mid-term Effects on Quality of Life and Foot Functions following Pilon Fracture

Yüksel Uğur Yaradilmis1, Mustafa Caner Okkaoglu1, Alparslan Kılıç1, Bahtiyar Haberal2, İsmail Demirkale1, Murat Altay1
1Department of Orthopaedics and Traumatology, University of Health Sciences Keçiören Health Practice and Research Center, Ankara, Turkey
2Department of Orthopaedics and Traumatology, Başkent University Hospital, Ankara, Turkey

Background: Although pilon fractures are uncommon, they are of importance to orthopaedic surgeons because of the difficulty of treatment. Poor outcomes and high complication rates are seen despite various surgical methods. The aim of this study was to examine the changes affecting quality of life and foot functions in patients applied with open reduction and internal fixation (ORIF) for a pilon fracture.
Metods: A total of 45 patients treated with ORIF for a pilon fracture in our clinic between January 2010 and December 2016 were evaluated with AOFAS and SF-12 in a total of 10 categories according to demographic data, fracture classification and surgical technique. In addition to functional values, patient records were examined in respect of complications including infection, soft tissue defect, malalignment, non-union, arthrosis and Sudeck atrophy. In patients with AOFAS <85 and low SF-12 scores, variables were examined and the relationship with complications was evaluated.

Results: The mean follow-up period was 3.7 years (range 2 to 7). The AOFAS value was determined to fall to <85 when the Ruedi Allgower classification increased (p=0.010), when AO classification increased (p=0.020), when there was a concomitant lateral malleolar fracture (p=0.028), and when status was non-anatomic according to the Ovadia Bell criteria (p=0.031). The SF-12 PCS value was observed to decrease when the Ruedi Allgower classification increased (p=0.018) and when status was non-anatomic according to the Ovadia Bell criteria (p=0.012). A correlation was determined between the SF-12 PCS and the AOFAS values (p=0.000).
Conclusion
The reasons for the failure of ORIF in tibia pilon fractures were found to be Ruedi 3 classification, concomitant lateral malleolar fracture, and non-anatomic surgical reduction. Failure in foot functions has a direct effect on quality of life in both the short and mid term.

Keywords: Pilon fracture, open reduction, quality of life, arthrosis, infection


Pilon Kırıkları Sonrası Ayak Fonksiyonları ve Hayat kalitesinde Orta Dönem Etkenler

Yüksel Uğur Yaradilmis1, Mustafa Caner Okkaoglu1, Alparslan Kılıç1, Bahtiyar Haberal2, İsmail Demirkale1, Murat Altay1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Turkiye
2Baskent Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Turkiye

Amaç: Pilon kırıkları az görülmesine rağmen tedavisi zor olması nedeniyle ortopedik cerrahlar tarafından önemsenmiştir. Değişen cerrahi yöntemlere rağmen kötü sonuç ve yüksek komplikasyonlar görülmektedir. Bu çalışmanın amacı pilon kırığı nedeniyle ORIF yaptığımız hastalarda ayak fonksiyonları ve hayat kalitesini etkileyen değişkenleri incelemek ve komplikasyonlarla ilişkilendirmek.
Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde Ocak 2010-Aralık 2016 tarihleri arasında, pilon kırığı nedeniyle ORIF uygulanan 45 hasta demografik verileri, kırık sınıflaması ve cerrahi tekniğe göre toplam 10 kategoriye göre AOFAS ve SF-12 ile değerlendirildi. Hastalar fonksiyonel değerler haricinde komplikasyonlar olarak enfeksiyon, yumuşak doku defekti, dizilim bozukluğu, kaynamama, artroz ve sudeck atrofisi açısından da hastaların kayıtları incelendi. AOFAS 85 altı olan ve düşük SF12 olan hastaların değişkenleri incelendi ve komplikasyonlarla ilişkisi değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama takip süresi 3,7 yıl olup (2-7 yıl). AOFAS değerlerine bakıldığında, Ruedi Allgower sınıflaması arttığında (p=0.010), AO sınıflaması arttığında (p=0.020), eşlik eden lateral malleol kırığında (p=0.028) ve Ovadia Bell Kriterlerine göre non anatomik olması durumunda (p=0.031) AOFAS değerleri 85 in altına düşmektedir. SF-12 PCS değerlerine bakıldığında, Ruedi Allgower sınıflaması arttığında (p=0.018), Ovadia Bell kriterlerine göre non anatomik olması durumunda (p=0.012) SF-12 PCS değerlerinde düşme gözlendi. SF-12 PCS ile AOFAS değerlerinde korelasyon gözlendi (p=0.000).

Sonuç: Tibia pilon kırıklarında ORIF ile başarısızlık nedeni Ruedi 3, lateral malleol kırığı, cerrahi anatomik olmayan redüksiyon olarak bulundu. Ayak fonksiyonlarındaki başarısızlık hem erken dönem hem de orta dönemde hayat kalitesini doğrudan etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Pilon kırıkları, açık cerrahi, hayat kalitesi, artroz, enfeksiyon




Corresponding Author: Yüksel Uğur Yaradilmis, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale