Spiked Railings Penetrating Injuries of Upper Extremity in Children [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-85349

Spiked Railings Penetrating Injuries of Upper Extremity in Children

Egemen Ayhan1, Kadir Çevik2, Melih Bağır3, Mehmet Çolak4, Metin Manouchehr Eskandari4
1Diskapi Yildirim Beyazit Education and Teaching Hospital, Orthopaedics and Traumatology – Hand Surgery, Ankara
2Mersin University School of Medicine, Orthopaedics and Traumatology, Mersin
3Samsun Education and Teaching Hospital, Orthopaedics and Traumatology - Hand Surgery, Samsun
4Mersin University School of Medicine, Orthopaedics and Traumatology – Hand Surgery, Mersin

Children are curious for climbing walls, stairs, and railings with an increased risk of fall. We reported our experience about railings penetrating injuries of upper extremity and aimed to call attention to spiked railings injuries in children. There were five children with a mean age of 8.8. All of the patients were male. The stuck railing parts were removed in surgical room. The injured structures explored and repaired immediately were as follows: Flexor digitorum profundus tendon, A4 pulley, volar plate of distal interphalangeal joint, radial digital nerve, ulnar digital artery, and radial digital artery. Spiked railings can lead significant injury that needs exploration. Boys especially bear the risk and parents must be alert for them. We recommend the society to prepare a standard regulation for fence erection. Also, we want to warn the fence owners for probable legal sanctions.

Keywords: Spiked railings, Penetrating injury, Upper extremity, Children


Çocuklarda korkuluk demiri ile üst ekstremite penetran yaralanmaları

Egemen Ayhan1, Kadir Çevik2, Melih Bağır3, Mehmet Çolak4, Metin Manouchehr Eskandari4
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji - El Cerrahisi, Ankara
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Mersin
3Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji - El Cerrahisi, Samsun
4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji - El Cerrahisi, Mersin

Çocuklar duvarlara, merdivenlere ve korkuluklara tırmanmaya meraklıdır. Bu durum düşme sonucu travmaları da artırmaktadır. Çalışmamızda korkuluk demiri ile üst ekstremite penetran yaralanması olan çocuk hastalarımızdaki tecrübelerimizi paylaşmayı ve çocuklardaki bu tip yaralanma riskine dikkat çekmeyi amaçladık. Çalışmamızda ortalama yaşı 8,8 olan beş erkek çocuk dahil edildi. Saplanmış olan korkuluk demirleri ameliyathanede çıkartıldı. Eksplorasyon sonucu yaralandığı tespit edilen yapılar (fleksör digitorum profundus tendonu, A4 pulleyi, distal interfalangeal eklem volar plak, radial dijital sinir, ulnar dijital sinir ve radial dijital arter) hemen onarıldı. Korkuluk demiri yaralanmaları, ameliyathanede eksplorasyon gerektirmekte ve önemli yapıların yaralanmasına neden olabilmektedir. Özellikle erkek çocukları risk altındadır ve ebeveynler bu açıdan dikkatli olmalıdır. Korkuluk demirlerinin kullanımında standart bir hukuki düzenleme olması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu çalışmayı, olası yaralanmalar açısından toplumun, olası hukuki sonuçları açısından da kullanan kurumların ve kişilerin dikkatine sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Korkuluk demiri, Penetran yaralanmalar, Üst ekstremite, Çocuklar
Corresponding Author: Egemen Ayhan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale