Adherence to vaccination recommendations after traumatic splenic injury [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-84584 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.84584  

Adherence to vaccination recommendations after traumatic splenic injury

Ahmet Korkut Belli1, Cem Donmez1, Onder Ozcan1, Ozcan Dere1, Selmin Dirgen Caylak2, Funda Dinc Elibol3, Cenk Yazkan1, Nevin Yılmaz4, Okay Nazli1
1Department of General Surgery, Mugla Sitki Kocman University Medical School, Mugla, Turkey
2Department of Infectious Disease, Mugla Sitki Kocman University Medical School, Mugla, Turkey
3Department of Radiology, Mugla Sitki Kocman University Medical School, Mugla, Turkey
4Department of Gastroenterology, Mugla Sitki Kocman University Medical School, Mugla, Turkey

Background: The occurrence of a serious infection, called overwhelming post-splenectomy infection (OPSI), increases more than 50 times in patients who have hyposplenia. The aim of this study is to investigate the adherence to vaccination recommendations after traumatic splenic injury. Methods: We identified patients who had total splenectomy due to abdominal trauma between May 2012 and March 2016. We recorded clinical, laboratory, and pathologic features of the patients. We calculated vaccination proportions at before discharge, after discharge and the final separately. Results: Twenty seven patients underwent total splenectomy. For the vaccinations states before discharge, after discharge and final, the number of patients were the following: patients who received all three vaccinations were 0 (0%), 0 (0%), and 8 (18.5%); the patients who received none of the vaccines were 13 (48.2%), 11 (40.8%), and 9 (33.4%) respectively. Seventeen patients’ data were available for developing OPSI. The median follow-up time was 17.8 (4.4-41.2) months and no OPSI case occurred. Conclusions: Adherence to vaccination recommendations is still low. Establishing a vaccination tracking system and following vaccination recommendations will be helpful to prevent serious infections like OPSI after traumatic splenectomy.

Keywords: trauma, spleen, infection, microbiology, vaccination, gastroenterology.


Travmatik dalak yaralanmalarindan sonra aşilama rehberlerine uyum

Ahmet Korkut Belli1, Cem Donmez1, Onder Ozcan1, Ozcan Dere1, Selmin Dirgen Caylak2, Funda Dinc Elibol3, Cenk Yazkan1, Nevin Yılmaz4, Okay Nazli1
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Muğla
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Muğla
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Muğla
4Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı, Muğla

Amaç: Postsplenektomi sepsis hiposplenizm gelişen hastalarda 50 kat artan ciddi bir enfeksiyondur. Bu çalışmanın amacı travmatik dalak yaralanmalarından sonra aşılama rehberlerine ne kadar uyulduğunun tespit edilmesidir. Gereç ve Yöntem: Mayıs 2012- Mart 2016 tarihleri arasında abdominal travma sebebiyle total splenektomi yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastların klinik, labaratuvar ve patoloji verileri kaydedildi. Taburculuk öncesi, sonrası ve de nihai aşılanma oranları ayrı ayrı belirlendi. Bulgular: Yirmi yedi hastaya total splenektomi yapılmıştı. Taburculuk öncesi, sonrası ve nihai aşılama oranları sırasıyla şu şekildeydi: Her 3 aşının yapılma oranı 0 (%0), 0 (%0), ve 8 (%18.5)’di; hiç aşılama yapılmama oranları ise 13 (%48.2), 11 (%40.8) ve 9 (%33.4)’du. Postsplenektomi sepsis gelişmesi açısından 17 hastanın verisi mevcuttu. Ortanca takip süresi 17.8 (4.4-41.2) aydı ve hiçbir olguda postsplenektomi sepsis gelişmedi. Sonuç: Aşılama rehberlerine uyum düşük seyretmektedir. Aşılama takip sistemi kurulması ve aşılama rehberlerine daha fazla uyum sağlanması postsplenektomi sepsis gibi ciddi enfeksiyonları önleyecektir.

Anahtar Kelimeler: travma, dalak, enfeksiyon, mikrobiyoloji, aşılama, gastroenteroloji.
Corresponding Author: Ahmet Korkut Belli, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale