Pre-operative stool analysis for intestinal parasites and fecal occult blood in patients with acute appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(5): 471-476 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.83883  

Pre-operative stool analysis for intestinal parasites and fecal occult blood in patients with acute appendicitis

Sinan Hatipoğlu1, Uğur Lök2, Umut Gülaçtı2, Tuncay Çelik3
1Department Of General Surgery, Adiyaman University,adiyaman, Turkey
2Department Of Emergency Medicine, Adiyaman University, Adiyaman, Turkey
3Department Of Parasitology, Adiyaman University, Adiyaman, Turkey

BACKGROUND: Etiology of acute appendicitis (AA) rarely involves parasitic infections of gastrointestinal (GI) tract. Preoperative diagnosis of parasitic infections in appendix remains difficult, although parasites can sometimes be observed inside the lumen during histopathological examination. The aim of the present study was to prospectively screen prevalence and species of intestinal parasites and adherence of fecal occult blood (FOB) in patients admitted to emergency department (ED) with clinical symptoms of AA who underwent appendectomy.
METHODS: Demographic and stool analysis data of a total of 136 patients (≥13 years old) who underwent appendectomy between July 2009 and December 2014 were prospectively assessed, and histopathological data of all patients were retrospectively assessed.
RESULTS: In histopathological examination after appendectomy, of 136 patients, 75.5% (n=103) had AA, 11.1% (n=15) had perforated appendicitis (PA), and 13.2% (n=18) had a negative appendicitis (normal appendix, NA). Pre-operative stool analysis revealed that 25% (n=34) had intestinal parasites and 14.7% (n=20) of patients had positive fecal occult blood test (FOBT). Those with positive FOBT represented 9.7% (n=10) of 103 AA patients, 53.3% (n=8) of 15 PA patients, and 11.1% (n=2) of 18 NA patients; this was statistically more significant for PA than other groups (p<0.001).
CONCLUSION: Presence of intestinal parasites in stool might not be associated with appendicitis, but it can occasionally lead to pathological findings of appendicitis. A positive FOBT may be a predictor for PA.

Keywords: Appendicitis, fecal occult blood, intestinal parasites, stool analysis.


Akut apandisit hastalarında gaitada gizli kan ve intestinal parazitler için ameliyat öncesi gaita analizi

Sinan Hatipoğlu1, Uğur Lök2, Umut Gülaçtı2, Tuncay Çelik3
1Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
2Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
3Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye

AMAÇ: Akut apandisitin etiyolojisi nadir olarak gastrointesitinal sistemin parazitik enfeksiyonlarını içermektedir. Parazitler bazen histopatolojik inceleme sırasında lümen içinde gözlemlenebilmesine rağmen ameliyat öncesi tanısı zor bir durum olarak kalmaya devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, akut apandisitin klinik semptomları ile acil servise getirilen ve apendektomi yapılan hastalarda gaitada gizli kan, intestinal parazitlerin tür ve prevelansını ileriye yönelik olarak taramaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Haziran 2009 ile Aralık 2014 tarihleri arasında apendektomi geçiren 13 yaş üstü 136 hasta ileriye yönelik olarak ve tüm hastaların histopatolojik analiz verileri geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Apendektomi sonrası histopatolojik incelemede, hastaların %75.5 (n=103) akut apandisit (AA), %13.2’si negatif apandisit (normal appendiks, NA) (n=18), %11.1 (n=15) perfore apandisit (PA) idi. Ameliyat öncesi gaita analizinde, tüm hastaların %25’inde (n=34) intestinal parazitlerin var olduğu, %14.7’sinde (n=20) gaitada gizli kanın pozitif olduğu görüldü. Akut apandisit olgularının %9.7’sinde (n=10), PA olgularının %53.3’ünde (n=8) ve NA olgularının %11.1’inde (n=2) gaitada gizli kan pozitifliği tespit edildi ve PA olgularındaki gaitada gizli kan pozitifliği anlamlı derecede yüksek idi (p<0.001).
TARTIŞMA: Gaitada intestinal parazitler, apandisit ile ilişkili olmayabilir fakat apandisitin patolojik bulgularına sıklıkla yol açarlar. Gaitada gizli kan pozitifliği apandisit perforasyonu için önemli bir kanıt olabilir.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, gaita analizi, gaitada gizli kan, intestinal parazitler.


Sinan Hatipoğlu, Uğur Lök, Umut Gülaçtı, Tuncay Çelik. Pre-operative stool analysis for intestinal parasites and fecal occult blood in patients with acute appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(5): 471-476

Corresponding Author: Uğur Lök, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale