Evaluation of risk factors and development of acute kidney injury in aneurysmal subarachnoid hemorrhage, head injury, and severe sepsis/septic shock patients during ICU treatment [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(1): 39-45 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.83451  

Evaluation of risk factors and development of acute kidney injury in aneurysmal subarachnoid hemorrhage, head injury, and severe sepsis/septic shock patients during ICU treatment

Ceren Kamar1, Achmet Ali1, Demet Altun1, Gunseli Orhun1, Akin Sabanci2, Altay Sencer1, Ibrahim Ozkan Akinci1
1Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Anesthesiology Department, Istanbul,Turkey
2Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Neurosurgery Department, Istanbul, Turkey

BACKGROUND: There are few studies examining development of acute kidney injury (AKI) in the various types of patients in intensive care units (ICUs). Presently described is evaluation of risk factors and development of AKI in different groups of ICU patients.
METHODS: Present study was performed in 3 different ICUs. Development of AKI was measured using Acute Kidney Injury Network (AKIN) classification system. Total of 300 patients who were treated in trauma, neurosurgery, or general ICU departments (due to head injury, aneurysmal subarachnoid hemorrhage [aSAH], or severe sepsis/septic shock, respectively) were assessed for incidence, risk factors, and development of AKI.
RESULTS: AKI did not develop in aSAH patients when evaluated based on serum creatinine level; however, it was observed in 5% of aSAH patients according to volume adjusted creatinine (VACr) level. AKI developed in 76% of sepsis group, and in 20% of head injury group, based on AKIN classification, according to both serum and VACr levels. Incidence of AKI was significantly higher in sepsis group (p<0.001). Only use of vasopressor was significantly related to AKI development in sepsis and head injury groups. Mortality rate was 8%, 22%, and 42% in aSAH, head injury, and sepsis groups, respectively. AKI development and vasopressor use were significantly related to mortality in sepsis group.
CONCLUSION: Despite similar characteristics and risk factors, there were fewer instances of AKI in aSAH group. Hypertension or hydration therapy used to treat vasospasm and polyuria due to cerebral salt-wasting syndrome may prevent aSAH patients from developing AKI.

Keywords: Head trauma, renal insufficiency, sepsis, subarachnoid hemorrhage.


Anevrizmal subaraknoid kanama, kafa travması ve sepsis hastalarının yoğun bakım tedavileri sırasında akut böbrek hasarı gelişimi ve etkileyen risk faktörlerinin incelenmesi

Ceren Kamar1, Achmet Ali1, Demet Altun1, Gunseli Orhun1, Akin Sabanci2, Altay Sencer1, Ibrahim Ozkan Akinci1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) takip edilen farklı hasta gruplarında akut böbrek hasarı (ABH) gelişimini inceleyen az çalışma bulunmaktadır. Çalışmamızda farklı yoğun bakım hasta gruplarında ABH gelişmesini ve bunda etkili risk faktörlerini incelemeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma üç farklı YBܒde gerçekleştirildi ve AKI network (AKIN) sınıflandırmasına göre ABH oluşumu karşılaştırıldı. Travma, beyin cerrahi ve genel YBܒlerde yatan sırası ile kafa travması, anevrizmal subaraknoid kanama (aSAK) ve septik şok nedeniyle takip edilen 300 hasta ABH insidansı ve risk faktörleri açısından incelendi.
BULGULAR: Anevrizmal subaraknoid kanama grubunda serum kreatin değerine göre ABH gelişen hasta saptanmadı fakat volüm düzeltilmiş kreatinin değerine göre (VACr) hastaların %5’inde ABH geliştiği görüldü. AKI network sınıflandırması baz alındığında sepsis grubunda %76, kafa travması grubunda hastaların %20’sinde hem serum kreatin hemde VACr değerine göre ABH geliştiği görüldü ve sepsis grubunda ABH insidansı anlamlı oranda yüksek bulundu (p<0.001). Sadece vazopresör kullanımı sepsis ve kafa travması grubunda ABH gelişimi için risk faktörü olarak saptandı. Hastaların mortalite oranları aSAK, kafa travması ve sepsis grubu için sırası ile %8, %22 ve %42 saptandı. Vazopressör kullanımı ve ABH gelişmesi sepsis grubunda mortalite için risk faktörü olarak saptandı.
TARTIŞMA: Benzer özellikler ve risk faktörlerine rağmen aSAK hastalarında ABH daha nadir görülmektedir. Vazospazm tedavisi için uygulanan hipertansiyon, hipervolemi ve tuz kaybettirici sendrom sonucu oluşan poliüri aSAK hastalarında ABH gelişimden koruyan faktörler olabilir.

Anahtar Kelimeler: Böbrek yetmezliği, kafa travması, sepsis, subaraknoid kanama.


Ceren Kamar, Achmet Ali, Demet Altun, Gunseli Orhun, Akin Sabanci, Altay Sencer, Ibrahim Ozkan Akinci. Evaluation of risk factors and development of acute kidney injury in aneurysmal subarachnoid hemorrhage, head injury, and severe sepsis/septic shock patients during ICU treatment. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(1): 39-45

Corresponding Author: Ibrahim Ozkan Akinci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale