Analysis of selfie-related injuries and deaths [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-83103 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.83103  

Analysis of selfie-related injuries and deaths

Mehmet Dokur1, Emine Petekkaya2, Mehmet Karadag3
1Department of Intensive Care Unit, Baskent University Hospital, Ankara, Turkey.
2Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Beykent University, Istanbul, Turkey.
3Department of Biostatistic and Medical Informatics, Health Sciences Institue, Inonu University, Malatya, Turkey.

BACKGROUND: Heavily selfie taking and sharing these poses on social media or selfie-related behaviors are ever increasing especially among young people. This can also lead to selfie-related trauma. We performed this clinical study to draw attention to selfie-related injuries and deaths.
METHODS: We analyzed 159 selfie victims related to 111 events or accidents that reported in the media sources. In this study, we evaluated that vital results, demography, rhythmicity, preferences, event or accident types, selfie-related risk factors, affected body regions of victims with causes of injury and death.
RESULTS: We found that the majority of selfie victims were students. Selfie-related injuries and deaths were reported most frequently in India, the US and Russia respectively. Most often pose preferences of selfie victims were on the edge of the cliff. The most frequently reported event or accident type was fall from high to the ground. Mostly multiple body parts were affected in selfie-related injuries and deaths.Most frequently causes of selfie-related deaths were multitrauma and drowning respectively.
CONCLUSION: Selfie-related injuries and deaths have been increased in the last years. Especially teenagers and young adults are at high risk for the dangerous selfies.Hence, drastic measures should be taken to reduce selfie-related injuries and deaths

Keywords: Selfie, injury, death.


Selfi ilişkili yaralanma ve ölümlerin analizi

Mehmet Dokur1, Emine Petekkaya2, Mehmet Karadag3
1Başkent Üniversitesi Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara
2Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı, İstanbul
3İnonü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalı, Malatya

AMAÇ: Yoğun olarak selfi çekmek ve bunları sosyal medyada paylaşmak ya da selfi ilişkili davranışlar, özellikle gençler arasında giderek artmaktadır. Bu da selfi ilişkili travmalara neden olabilir. Biz bu klinik alışmayı, selfi ilişkili yaralanma ve ölümlere dikkat çekmek için gerçekleştirdik.
GEREÇ VE YÖNTEM: Biz, medya kaynaklarında rapor edilen 111 selfi olayı veya kazası ile ilişkili 159 selfi olgusunu analiz ettik. Bu çalışmada, selfi ilişkili yaralanma ve ölümlerin nedenleri ile birlikte kurbanların vital bulgularını, demografilerini, ritmisitelerini, tercihlerini, olay veya kaza tiplerini, risk faktörlerini ve etkilenen vücut bölgelerini değerlendirdik.
BULGULAR: Selfi kurbanlarının çoğunun öğrenci olduğunu bulduk. Selfi ilişkili yaralanma ve ölümler en sık Hindistan, ABD ve Rusya’dan bildirilmiştir.Selfi kurbanlarının en sık poz tercihi uçurum kenarı idi. En sık rapor edilen kaza tipi yüksekten zemine düşme idi. Selfi ilişkili yaralanma ve ölümlerde en sık etkilenen çoklu vücut bölgesi etkilenimi saptandı. En sık saptanan ölüm nedeni ise multitravmalar ve suda boğulmalar idi.
SONUÇ: Selfi ilişkili yaralanma ve ölümler son yıllarda giderek artmaktadır.Özellikle ergenler ve genç yetişkinler tehlikeli selfiler açısından yüksek risk taşırlar.Bu nedenle selfi ilişkili yaralanma ve ölümleri azaltmak için ciddi önlemler alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Selfi, yaralanma, ölüm
Corresponding Author: Mehmet Dokur, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale