Effects of Dapagliflozin on Experimental Sepsis Model in Rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-82826 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.82826  

Effects of Dapagliflozin on Experimental Sepsis Model in Rats

Zehra Betül Kıngır1, Zarife Nigar Ozdemir-Kumral2, Muhammet Emin Cam3, Özlem Tuğçe Çilingir4, Turgut Şekerler5, Feriha Ercan4, Ozlem Bingol-Ozakpınar5, Derya Ozsavcı5, Mesut Sancar1, Betul Okuyan1
1Department of Clinical Pharmacy, Marmara University Faculty of Pharmacy, Istanbul, Turkey
2Department of Physiology, Marmara University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Pharmacology, Marmara University Faculty of Pharmacy, Istanbul, Turkey
4Department of Histology and Embryology, Marmara University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
5Department of Biochemistry, Marmara University Faculty of Pharmacy, Istanbul, Turkey

BACKGROUND: This study aimed to evaluate the possible protective effects of dapagliflozin on experimental sepsis model in rats.
METHODS: Sprague-Dawley rats received saline (1 ml/kg, p.o.) or dapagliflozin (10 mg/kg, p.o.) for 5 days prior to surgical procedures. Under anesthesia, sepsis was induced by CLP, while sham control groups had only laparotomy. BUN, creatinine and glucose levels were measured in serum while the levels of MDA, GSH, MPO, TNF-α, IL-1β, caspase 8 and caspase 9 were determined in tissues (kidney, liver and lung). Histological evaluation was also performed.
RESULTS: The administration of dapagliflozin in sepsis model reduced oxidative stress (MDA), increased antioxidant levels (GSH) and reduced inflammation (MPO) in the kidney (p<0.05). Dapagliflozin administration decreased oxidative stress (MDA) in the lung tissues and decreased inflammation (MPO) in lung and liver tissues (p<0.05); also, increased caspase 8 and 9 levels in kidney, lung and liver tissues (p<0.05) compared to sepsis group. According to the histopathological results, it was moderately improved in renal tissues and slightly attenuated in lung and liver tissues with administration of dapagliflozin.
CONCLUSION: Although, dapagliflozin has preventive effect on sepsis induced kidney damage, its protective effect on lung and liver tissues was found mild in the present study.

Keywords: Dapagliflozin, Sepsis, Inflammation, Apoptosis, Oxidative Stress


Dapagliflozin'in Sıçanlarda Deneysel Sepsis Modeli Üzerine Etkileri

Zehra Betül Kıngır1, Zarife Nigar Ozdemir-Kumral2, Muhammet Emin Cam3, Özlem Tuğçe Çilingir4, Turgut Şekerler5, Feriha Ercan4, Ozlem Bingol-Ozakpınar5, Derya Ozsavcı5, Mesut Sancar1, Betul Okuyan1
1Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
5Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada, sıçanlarda dapagiflozinin deneysel sepsis modeli üzerindeki olası koruyucu etkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Sprague-Dawley sıçanlara cerrahi operasyonların 5 gün öncesinde serum fizyolojik (1 ml/kg, p.o.) veya dapagliflozin (10mg/kg, p.o.) verilmeye başlandı. Sepsis, anestezi altında, çekal ligasyon ve perforasyon modeli ile oluşturulurken, sham kontrol gruplarına sadece laparotomi yapıldı. Serumda BUN, kreatinin ve glukoz düzeyleri; dokularda (böbrek, karaciğer ve akciğer) ise MDA, GSH, MPO, TNF-α, IL-1β, kaspaz 8 ve kaspaz 9 düzeyleri belirlendi. Bu dokularda histolojik değerlendirme de yapıldı.
SONUÇLAR: Sepsiste dapagliflozin uygulaması, böbrek dokularında oksidatif stresi (MDA) azalttı, antioksidan düzeyleri (GSH) arttırdı ve inflamasyonu (MPO) azalttı (p<0.05). Sepsiste dapagliflozin uygulaması akciğer dokularında oksidatif stresi (MDA) azalttı, akciğer ve karaciğer dokularında ise inflamasyonu (MPO) azalttı (p<0.05). Ayrıca, böbrek, akciğer ve karaciğer dokularında kaspaz 8 ve 9 düzeylerini arttırdı (p <0.05). Histopatolojik sonuçlara göre, dapagliflozin uygulaması böbrek dokularında orta derece; akciğer ve karaciğer dokularında ise hafif iyileştirdi.
TARTIŞMA: Bu çalışmada dapagliflozinin deneysel sepsis modelinde böbrek hasarını önleyici etkisinin olduğu gösterilmesine rağmen akciğer ve karaciğer dokuları üzerine hafif koruyucu etkisi olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dapagliflozin, Sepsis, İnflamasyon, Apoptoz, Oksidatif Stres
Corresponding Author: Betul Okuyan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale