First step to a better pediatric trauma management: The first results of Northern Izmir Trauma Registry System [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-82780 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.82780  

First step to a better pediatric trauma management: The first results of Northern Izmir Trauma Registry System

Mustafa Onur Öztan1, Murat Anıl2, Ayşe Berna Anıl3, Demet Yaldız4, İlhan Uz5, Ali Turgut6, Işıl Köse7, Kerim Acar8, Turhan Sofuoğlu9, Gökhan Akbulut10
1Department of Pediatric Surgery, Katip Celebi University, Izmir, Turkey
2Pediatric Emergency Care Unit, University of Health Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
3Department of Pediatrics, Intensive Care Unit, Katip Celebi University, Izmir, Turkey
4University of Health Sciences, Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Chest Surgery Clinic, Izmir, Turkey
5Department of Emergency Medicine, Ege University, Izmir, Turkey
6University of Health Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, Orthopedics and Traumatology Clinic, Izmir, Turkey
7University of Health Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, Anesthesiology and Intensive Care Unit, Izmir, Turkey
8Emergency Medicine Clinic, Menemen State Hospital, Izmir, Turkey
9University of Health Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, Department of Ambulance Services, Izmir, Turkey
10University of Health Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, General Surgery Clinic, Izmir, Turkey


Background: Trauma is an important health problem in children, and improvement in national trauma care is only possible through the knowledge gathered from trauma registry systems. This information is not available in our country, because there is no current trauma registry system at the hospitals. Our aim is to explain the trauma registry system we have developed and present the first year's data.
Methods: The planned trauma registry system was integrated into the emergency department registry system of 14 hospitals in Izmir province. The data of pediatric multiple trauma patients have been recorded automatically through the registry system. Demographics, vital signs, mechanism, type of trauma, anatomical region, ISS, PTS, GCS, length of hospital stay and need for blood transfusion/endotracheal intubation/surgery/hospitalization were evaluated by patient transfer status and outcome.
Results: At the end of one year, a total of 356 pediatric major trauma patients were included in the study. The most common type of trauma was blunt trauma (91.9%) and the mechanism was vehicle-related traffic accidents (28.1%). In the group with the worse outcome than the Glasgow outcome score, age was greater, ISS was higher and PTS was lower. Motorcycle accidents, sports injuries, and penetrating injuries were more frequent in this group. All the scales were significantly different between direct and transferred patients. The referral time to the hospital of the transferred patients were longer than directly admitted patients, but the results were not different.
Conclusion: Pediatric major trauma is an important cause of mortality and morbidity, and our trauma registry system, which is a successful example abroad, is not enough in the country. We hope that the trauma registry system we planned and started the pilot application will be expanded to include other hospitals throughout the country with the aim of developing a national registry system.
Key words: Pediatric trauma, major trauma, trauma registry, trauma system

Keywords: Pediatric trauma, major trauma, trauma registry, trauma system


Çocuklarda daha iyi travma yönetimi için ilk adım: Kuzey İzmir Travma Kayıt Sistemi'nin ilk sonuçları

Mustafa Onur Öztan1, Murat Anıl2, Ayşe Berna Anıl3, Demet Yaldız4, İlhan Uz5, Ali Turgut6, Işıl Köse7, Kerim Acar8, Turhan Sofuoğlu9, Gökhan Akbulut10
1Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Acil Servis Ünitesi, İzmir
3Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, İzmir
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir
5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İzmir
6Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir
7Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Ünitesi, İzmir
8Menemen Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir
9Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ambulans Servisleri Bölümü, İzmir
10Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Amaç: Travma, çocuklarda önemli bir sağlık sorunudur ve ulusal travma yönetimindeki olumlu yöndeki gelişmeler için travma kayıt sistemlerinden edinilen anlık doğru bilgilere ihtiyaç vardır. Ülkemizde hastaneler arası güncel bir kayıt sistemi olmaması nedeniyle bu bilgilere ulaşılamamaktadır. Amacımız, geliştirdiğimiz travma kayıt sistemini açıklayıp ilk yıl verilerini sunmaktır.
Gereç ve Yöntem:  Planlanan travma kayıt sistemi, İzmir ilindeki 14 hastanenin acil servis kayıt sistemine entegre edildi. Pediatrik çoklu travma hastalarının verileri özel olarak kayıt altına alındı. Demografik özellikler, sevk durumu, yaşamsal veriler, mekanizma, travma tipi, anatomik bölge, yaralanma şiddeti ölçeği (ISS), pediatrik travma ölçeği (PTS), Glasgow koma ölçeği (GKS), kan transfüzyonu/endotrakeal entübasyon /cerrahi/hastaneye yatma ihtiyacı ve hastanede kalma süresi ile ilgili veriler değerlendirildi.
Bulgular: Bir yılın sonunda, toplam 356 pediatrik çoklu travma hastası çalışmaya alındı. En sık travma tipi künt travma (%91.9) ve mekanizması araç dışı trafik kazası (%28.1) idi. Glasgow sonuç  ölçeğine göre daha kötü sonuç alınan grupta yaş daha büyük, ISS daha yüksek ve PTS daha düşüktü. Motosiklet kazaları, spor yaralanmaları ve penetran yaralanmalar bu grupta daha sık gözlendi. Tüm ölçekler direkt başvuran ve sevk edilen hastalar arasında anlamlı farklılık gösterdi. Hastaneye başvuru zamanı sevk edilen hastalar için doğrudan başvuran hastalara kıyasla daha uzundu, ancak sonuçları farklı değildi. 
Sonuç: Pediatrik çoklu travma mortalite ve morbiditenin önemli bir nedeni olmakla birlikte, yurtdışında başarılı örnekleri olan travma kayıt sistemimiz ülke çapında yeterli değildir. Planladığımız ve pilot uygulamasını başlattığımız travma kayıt sisteminin, ülke genelinde diğer hastaneleri de kapsayacak şekilde genişletilerek işlevsel olmasını umuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik travma, majör travma, travma kayıt sitemi
Corresponding Author: Mustafa Onur Öztan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale