Surgical treatment of distal tibia fractures: Open versus MIPO? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(1): 52-57 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.82026  

Surgical treatment of distal tibia fractures: Open versus MIPO?

Deniz Gulabi1, Halil İbrahim Bekler1, Fevzi Sağlam1, Zeki Tasdemir1, Gultekin Sıtkı Cecen1, Nurzat Elmalı2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training And Research Hospital, Orthopaedic And Traumatology Department, Istanbul,turkey
2Bezmiâlem Vakif University, Orthopaedic And Traumatology Department, Istanbul,turkey

Introduction
Treatment of the distal tibial fractures are challenging due to the limited soft tissue, the

subcutaneous location and poor vascularity. In this control-matched study, we aim to compare

the traditional open reduction and internal fixation with minimal invasive plating(MIPO). We

hypothesized that superior results may be achieved with MIPO technique.

Materials and Methods
22 patients treated with traditional open reduction and internal fixation were matched

with 22 patients treated with closed reduction and MIPO on the basis of age (±3), gender, and

fracture pattern (AO classification). Evaluation was assed according to the wound problems,

the American Orthopaedic Foot and Ankle surgery (AOFAS) scoring [14], radiological

union, malunion, delayed union, hospitalisation time, time from injury to surgery, and

operation time.

Results

There was no significant difference in the distribution of AO/OTA classification, age,

gender, AOFAS score, time from injury to operation, follow-up, bone union time, delayed

union, malunion and infection (p>0.05). The operation time was significantly longer in the

open group than in the MIPO group. 69.59±7.21 min. for the ORIF, and 61.14±5.61 for the

MIPO group (p< 0.01).The hospitalisation time was significantly longer in the open group

than in the MIPO group. 7.64±4.71 days for the MIPO, and 10.18±4.32 days for the ORIF

group (p< 0.05).

Conclusions

In conclusion, MIPO technique can be beneficial for the treatment of distal tibia AO/OTA

A and B type fractures with reduced hospital stay, cost-effectiveness, infection rate.

Key words: MIPO, Distal tibia, malunion, fracture.

Keywords: MIPO, Distal tibia, malunion, fracture.


Distal Tibia Kırıklarında Cerrahi Tedavi: Açık veya MIPO?

Deniz Gulabi1, Halil İbrahim Bekler1, Fevzi Sağlam1, Zeki Tasdemir1, Gultekin Sıtkı Cecen1, Nurzat Elmalı2
1Dr.lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatolji Kliniği,istanbul,türkiye
2Bezmiâlem Vakif Üniversitesi,ortopedi Ve Travmatoloji Ad,ıstanbul,turkey

Distal tibia kırıklarının cerrahi tedavisi: Acik veya MIPO?

GİRİŞ
Yetersiz cilt örtusu, hemen cilt altinda olması ve zayıf kan dolaşımı nedeniyle distal tibia kırıkların cerrahi tedavisi tartışmalıdır. Bu vaka-kontrol çalışmasinda geleneksel yerine oturtma, içerden tespit ile minimal invazif(MIPO) plaklama yöntemini karşılaştırmayı amaçladık.Hipotezimiz ise MIPO yöntemiyle daha iyi sonuçların elde edilebileceğiydi.
MATERYAL VE METOD,
Yaş(+3), cinsiyet ve kırık paterni(AO sınıflamas) esas alınarak; geleneksel yerine oturtma ve içerden tespit uygulanan 22 hasta, MIPO kullanılarak tedavi edilen 22 hasta ile kıyaslanmıştır. Yara sorunları, Amerkan ayak ve ayak bileği cerrahi skorlaması(AOFAS), radyolojik kaynama, kötü kaynama, gecikmiş kaynama, hastanedeyatissuresi, travmadanameliyatakadarbeklemesuresi ve operasyon süresi değerlendirme kriterleri olarak kullanilmistir.
SONUCLAR
Gruplar arasında AO/OTA kırık tipi, yaş, cinsiyet, AOFAS skoru, travmadan ameliyata kadar geçen süre,takip süresi, kaynama süresi, gecikmiş kaynama, kötö kaynama ve enfeksiyon açısından istatiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Operasyon süresi açık grupta MIPO grubuna kıyasla anlamlı şekilde uzun olduğu gözlendi.Hastanede yatış süresi açık cerrahi grubunda MIPO grubuna göre anlamlı şekilde uzun olduğu gözlendi.
ÇIKARIMLAR
Sonuç olarak, MIPO;kısalmış hastane kalış süresi, azalmış enfeksiyon oranı ve düşük maliyet nedeniyle distal tibia AO/OTA A ve B tip kırıklarda; daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: MIPO, distal tibia, yanlış kaynama, kırk


Deniz Gulabi, Halil İbrahim Bekler, Fevzi Sağlam, Zeki Tasdemir, Gultekin Sıtkı Cecen, Nurzat Elmalı. Surgical treatment of distal tibia fractures: Open versus MIPO?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(1): 52-57

Corresponding Author: Fevzi Sağlam, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale