Effect on mortality of treatment method and surgery time for hip fracture patients aged over 65 years [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(3): 439-444 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.81780  

Effect on mortality of treatment method and surgery time for hip fracture patients aged over 65 years

Cihat Ekici, Özhan Pazarcı, Seyran Kılınç, Zekeriya Öztemür, Hayati Öztürk, Gündüz Tezeren, Okay Bulut
Department of Orthopaedics and Traumatology, Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Sivas-Turkey

BACKGROUND: This study aimed to evaluate the effects on mortality of implant selection used and time to surgery in patients aged over 65 years operated for hip fractures.
METHODS: A total of 301 patients aged over 65 years were investigated in this study. Patients were divided into three groups as follows: Group 1 cemented hemiarthroplasty (CH), Group 2 cementless hemiarthroplasty (CLH), and Group 3 proximal femoral nail (PFN). Time of surgery, fracture and demographic information were retrospectively recorded.
RESULTS: After removing 59 patients with missing information, this study included 242 patients. Mean age of patients was 80.5 years. When patient groups were examined according to treatment method, Group 1 (n=146) comprised 60.3%, Group 2 (n=54) comprised 22.3% and Group 3 (n=42) comprised 17.4% of the study group. There was no significant difference in survival between the patients operated in the first 48 hours and the patients operated later (p=0.834). There was an effect on the survival of treatment implant selection (p=0.016). Patients with CH were observed to survive longer than patients with CLH and PFN.
CONCLUSION: Operation in the first 48 hours was not observed to affect mortality. Additionally, while sex and age were found to be effective on mortality, implant selection was also concluded to affect mortality.

Keywords: Hemiarthroplasty, hip fracture; mortality; proximal femoral nail; surgery time.


Altmış beş yaş üstü kalça kırığı olgularında tedavi yöntemi ve ameliyata alınma zamanının mortaliteye etkisi

Cihat Ekici, Özhan Pazarcı, Seyran Kılınç, Zekeriya Öztemür, Hayati Öztürk, Gündüz Tezeren, Okay Bulut
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Sivas

AMAÇ: Sunulan çalışmada 65 yaş üstündeki kalça kırığı nedeni ile ameliyat edilen hastalarda implant çeşidi ve cerrahi zamanlamanın mortaliteye etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Altmış beş yaş üstü 301 hasta incelendi. Hastalar Grup 1 çimentolu hemiartroplasti, Grup 2 çimentosuz hemiartroplasti ve Grup 3 femur proksimal çivi yapılanlar olarak ayrıldı. Ameliyat zamanı, kırık ve demogrofik bilgileri geriye dönük kaydedildi.
BULGULAR: Bilgilerine ulaşılamayan 59 hasta çıkarıldıktan sonra çalışmaya 242 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 80.5 (65–100) idi. Tedavi yöntemine göre hasta gruplarına bakıldığında; Grup 1 (n=146) %60.3, Grup 2 (n=54) %22.3, Grup 3 (n=42) %17.4. İlk 48 saate opere edilenlerle, sonrasında opere edilenler arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p=0.834). Tedavide implant seçiminin survey üzerine etkisi vardı (p=0.016). Çimentolu hemiartroplasti yapılan hastaların surveyinin çimentosuz hemiartroplasti ve proksimal femoral çivi (PFN) yapılanlara göre daha uzun olduğu görüldü.
TARTIŞMA: Her üç grupta da ilk 48 saatte ameliyata alınmamanın mortalite üzerinde anlamlı etkisinin olmadığı görüldü. Bunun yanında yaş ve cinsiyet mortalite üzerine etkilidir. Ayrıca implant seçimide mortaliteyi etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat zamanı, hemiarthroplasti; kalça kırığı; mortality; proksimal femoral nail.


Cihat Ekici, Özhan Pazarcı, Seyran Kılınç, Zekeriya Öztemür, Hayati Öztürk, Gündüz Tezeren, Okay Bulut. Effect on mortality of treatment method and surgery time for hip fracture patients aged over 65 years. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(3): 439-444

Corresponding Author: Özhan Pazarcı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale