Effect on mortality of treatment method and surgery time for hip fracture patients aged over 65 years [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-81780 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.81780  

Effect on mortality of treatment method and surgery time for hip fracture patients aged over 65 years

Cihat Ekici, Özhan PAZARCI, seyran kılınç, Zekeriya Öztemür, Hayati Öztürk, Gunduz Tezeren, Okay Bulut
Department of Orthopaedics and Traumatology, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey

BACKGROUND: The study aimed to evaluate the effect on mortality of implant selection used and time to surgery in patients aged over 65 years operated for hip fractures.
METHODS: A total of 301 patients aged over 65 years were investigated. Patients were divided into groups as; Group 1 cemented hemiarthroplasty (CH), Group 2 cementless hemiarthroplasty (CLH), and Group 3 proximal femoral nail (PFN). Time of surgery, fracture and demographic information were retrospectively recorded.
RESULTS: After removing 59 patients with missing information, the study included 242 patients. Mean age of patients was 80.5 years. When patient groups are examined according to treatment method, Group 1 (n=146) comprised 60.3%, Group 2 (n=54) comprised 22.3% and Group 3 (n=42) comprised 17.4% of the study group. There was no significant difference in survival between those operated in the first 48 hours and those operated later (p=0.834). There was an effect on survival of treatment implant selection (p=0.016). Patients with CH were observed to survive longer than those with CLH and PFN.
CONCLUSION: Operation in the first 48 hours was not observed to affect mortality. Additionally, while sex and age were found to be effective on mortality, implant selection was also concluded to affect mortality.

Keywords: Hip fracture, Mortality, Surgery time, Hemiarthroplasty, Proximal femoral nail


65 yaş üstü kalça kırığı olgularında tedavi yöntemi ve ameliyata alınma zamanının mortaliteye etkisi

Cihat Ekici, Özhan PAZARCI, seyran kılınç, Zekeriya Öztemür, Hayati Öztürk, Gunduz Tezeren, Okay Bulut
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Sivas

AMAÇ: Sunulan çalışmada 65 yaş üstündeki kalça kırığı nedeni ile ameliyat edilen hastalarda implant çeşidi ve cerrahi zamanlamanın mortaliteye etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: 65 yaş üstü 301 hasta incelendi. Hastalar; grup 1 çimentolu hemiartroplasti, grup 2 çimentosuz hemiartroplasti ve grup 3 femur proksimal çivi yapılanlar olarak ayrıldı. Ameliyat zamanı, kırık ve demogrofik bilgileri retrospektif kaydedildi. BULGULAR: Bilgilerine ulaşılamayan 59 hasta çıkarıldıktan sonra çalışmaya 242 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 80.5 (65-100) idi. Tedavi yöntemine göre hasta gruplarına bakıldığında; grup 1 (n=146) %60.3, grup 2 (n=54) %22.3, grup 3 (n=42) %17.4. İlk 48 saate opere edilenlerle, sonrasında opere edilenler arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p=0,834). Tedavide implant seçiminin survey üzerine etkisi vardı (p=0,016). Çimentolu hemiartroplasti yapılan hastaların surveyinin çimentosuz hemiartroplasti ve PFN yapılanlara göre daha uzun olduğu görüldü.
SONUÇ: Her üç grupta da ilk 48 saatte ameliyata alınmamanın mortalite üzerinde anlamlı etkisinin olmadığı görüldü. Bunun yanında yaş ve cinsiyet mortalite üzerine etkilidir. Ayrıca implant seçimide mortaliteyi etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Kalça kırığı, Mortality, Ameliyat zamanı, Hemiarthroplasti, Proksimal femoral nail
Corresponding Author: Özhan PAZARCI, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale