Double acute appendicitis in appendical duplication [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(1): 83-85 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.80557  

Double acute appendicitis in appendical duplication

Semra Tutcu Şahin1, Yamaç Erhan2, Hasan Aydede2
1Avukat Cengiz Gökçek Goverment Hospital, Gaziantep, Turkey
2Department Of Surgery, Celal Bayar University School Of Medicine, Manisa, Turkey

Duplication of the vermiform appendix is a rare congenital abnormality and usually found incidentally during laparotomy. Modified Cave and Wallbridge classification is used to describe the locations of both appendixes according to each other and the cecum and also indicates the extent of the duplication. We report a 45-year-old patient who underwent laparotomy for acute abdominal pain. The operative finding was double acute appendicitis in appendical duplication. The appendixes were separately removed as it was Type B duplication. Since appendectomy is the most common abdominal operation, all surgeons should keep this rare clinical entity in mind.

Keywords: vermiform appendix, duplication, appendicitis


Apendiks Duplikasyonunda çift akut apandisit

Semra Tutcu Şahin1, Yamaç Erhan2, Hasan Aydede2
1Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi, Gaziantep, Türkiye
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Manisa Türkiye

Appendiks vemiformis duplikasyonu nadir bir konjenital anomalidir ve genellikle laparotomi esnasında tesadüfen saptanır. Apendikslerin birinin diğerine ve çekuma göre lokalizasyonunu tanımlamada ve aynı zamanda duplikasyonun boyutunu göstermede modifiye Cave ve Wallbridge sınıflaması kullanılır. Bizler, akut karın ağrısı nedeniyle laparotomi uygulanan 45 yaşında bir hastayı bildirdik. Operasyon bulguları, apendiks duplikasyonu ile birlikte çift akut apandisit şeklinde idi. Tip B duplikasyon olması nedeniyle apendiksler ayrı ayrı alındı. Apendektomi en sık uygulanan abdominal cerrahi olması nedeniyle tüm cerrahlar bu nadir klinik antiteyi akılda tutmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Appendiks vemiformis, duplikasyon, apandisit


Semra Tutcu Şahin, Yamaç Erhan, Hasan Aydede. Double acute appendicitis in appendical duplication. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(1): 83-85

Corresponding Author: Semra Tutcu Şahin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale