Complicated appendicitis: Risk factors and outcomes of laparoscopic appendectomy – Polish laparoscopic appendectomy results from a multicenter, large-cohort study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(2): 129-136 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.80103  

Complicated appendicitis: Risk factors and outcomes of laparoscopic appendectomy – Polish laparoscopic appendectomy results from a multicenter, large-cohort study

Michal Pedziwiatr1, Anna Lasek1, Michal Wysocki1, Judene Mavrikis2, Piotr Mysliwiec3, Maciej Bobowicz4, Wojciech Karcz5, Maciej Michalik6, Wojciech Makarewicz7, Piotr Major1, Mateusz Rubinkiewicz1, Tomasz Stefura2, Jakub Kenig8, Malgorzata Polanska-Plachta9, Pol-LA Polish Laparoscopic Appendectomy10
12nd Department of General Surgery, Jagiellonian University Medical College, Kraków-Poland
2Center for Research, Training and Innovation in Surgery (CERTAIN Surgery), Kraków-Poland
31st Department of General and Endocrinological Surgery, Medical University of Bialystok, Bialystok-Poland
4Department of Surgical Oncology, Medical University of Gdansk, Gdansk-Poland
5Department of General, Visceral and Transplant Surgery, Ludwig Maximilian University, Munich-Germany
6Department of General, Minimally Invasive and Elderly Surgery, University of Warmia and Mazury, Olsztyn-Poland
7Department of General Surgery and Surgical Oncology, Specialist Hospital in Kościerzyna, Kościerzyna-Poland
8Department of General, Oncological and Geriatric Surgery, Jagiellonian University Medical College, Krakow-Poland
92nd Department of General, Vascular and Oncological Surgery, Medical University of Warsaw, Second Faculty of Medicine, Warsaw-Poland
10Polish Laparoscopic Appendectomy Collaborative Study Group

BACKGROUND: Preoperative classification of complicated and uncomplicated appendicitis (AA) is challenging. However, the differences in surgical outcomes necessitate the establishment of risk factors in developing, complicated AA. This study was an analysis of the clinical outcomes of laparoscopic appendectomies (LA), as well as preoperative risk factors for the development of complicated AA.
METHODS: The data of 618 patients who underwent LA in 18 surgical units across Poland and Germany were collected in an online web-based database created by the Polish Videosurgery Society. The surgical outcomes of patients with complicated and uncomplicated appendicitis were compared. Uni- and multivariate logistic regression models were used to establish risk factors for the development of complicated appendicitis.
RESULTS: In all, 1269 (27.5%) patients underwent LA for complicated appendicitis (Group 1) and 3349 (72.5%) for uncomplicated appendicitis (Group 2). The conversion rate, number of intra-operative adverse events, re-intervention rate, postoperative complications, and readmission rate was greater in Group 1. The preoperative risk factors associated with complicated appendicitis were: female sex (Odds ratio [OR]: 1.58), obesity (OR: 1.51), age >50 years (OR: 1.51), symptoms >48 hours (OR: 2.18), high Alvarado score (OR: 1.29 with every point), and C-reactive protein level >100 mg/L (OR: 3.92).
CONCLUSION: Several demographic and clinical risk factors for complicated AA were identified. LA for complicated appendicitis was associated with poorer outcomes.

Keywords: Acute appendicitis, complicated appendicitis; laparoscopic appendectomy.


Komplike apandisit: Laparoskopik apandektominin risk faktörleri ve sonlanımları – çok merkezli geniş çaplı Pol-LA kohort çalışmasının (Polonya Laparoskopik Apandektomi) sonuçları

Michal Pedziwiatr1, Anna Lasek1, Michal Wysocki1, Judene Mavrikis2, Piotr Mysliwiec3, Maciej Bobowicz4, Wojciech Karcz5, Maciej Michalik6, Wojciech Makarewicz7, Piotr Major1, Mateusz Rubinkiewicz1, Tomasz Stefura2, Jakub Kenig8, Malgorzata Polanska-Plachta9, Pol-LA Polish Laparoscopic Appendectomy10
1Jagiellonian Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, Kraków, Polonya
2Cerrahi Araştırma, Eğitim ve İnovasyon Merkezi (CERTAIN Surgery), Kraków, Polonya
3Bialystok Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1. Genel ve Endokrinolojik Cerrahi Kliniği, Świerkowa, Polonya
4Gdansk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Bölümü, Gdansk, Polonya
5Ludwig Maximilian Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel, Viseral ve Nakil Cerrahisi Anabilim Dalı, Münih, Almanya
6Warmia ve Mazury Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel, Minimal İnvaziv ve Yaşlı Cerrahi Bölümü, Olsztyn, Polonya
7Koscierzyna University, Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Anabilim Dalı, Surgerycierzyna, Polonya
8Jagiellonian Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkolojik ve Geriyatrik Cerrahi Anabilim Dalı, Krakow, Polonya
9Varşova Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, Varşova, Polonya
10Polish Laparoskopik Apendektomi Ortak Çalışma Grubu

AMAÇ: Komplike olan ve olmayan akut apandisitin (AA) ameliyat öncesi sınıflandırılması zordur. Ancak cerrahi sonuçlardaki farklılıklar komplike AA’nın gelişimindeki risk faktörlerinin belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Laparoskopik apandektomilerin (LA) klinik sonuçlarını inceledik ve komplike AA’nın gelişmesine ilişkin ameliyat öncesi risk faktörlerini saptadık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Polonya ve Almanya’da 18 cerrahi birimde LA uygulanan 4618 hastanın verileri Polonya Videocerrahi Derneği tarafından oluşturulan sanal veri tabanında toplandı. Komplike olan ve olmayan hastaların cerrahi sonuçları karşılaştırıldı. Komplike apandisit gelişmesine ilişkin risk faktörlerini belirlemek için tek ve çok değişkenli regresyon modelleri kullanıldı.
BULGULAR: Komplike apandisiti olan 1269 (%27.5) (Grup 1) ve olmayan (Grup 2) 3349 (%72.5) hasta LA oldu. Cerrahiye geçiş oranı, ameliyat sırasında advers etkiler, yeniden girişim oranı, ameliyat sonrası komplikasyonlar ve yeniden hastaneye kabul oranları Grup 1’de daha yüksekti. Komplike apandisitle ilişkili ameliyat öncesi risk faktörleri kadınlarda (OR 1.58), obezite (OR 1.51), yaş >50 yıl (OR 1.51), semptomlar >48 saat içinde (OR 2.18), daha yüksek Alvarado skoru (OR her noktada 1.29) ve CRP >100 mg/l (OR 3.92) idi.
TARTIŞMA: Komplike AA için birkaç demografik ve klinik risk faktörü tanımlanmıştır. Komplike apandisit için uygulanan LA daha kötü sonlanımlarla ilişkiliydi.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, komplike apandisit; laparoskopik apandektomi.


Michal Pedziwiatr, Anna Lasek, Michal Wysocki, Judene Mavrikis, Piotr Mysliwiec, Maciej Bobowicz, Wojciech Karcz, Maciej Michalik, Wojciech Makarewicz, Piotr Major, Mateusz Rubinkiewicz, Tomasz Stefura, Jakub Kenig, Malgorzata Polanska-Plachta, Pol-LA Polish Laparoscopic Appendectomy. Complicated appendicitis: Risk factors and outcomes of laparoscopic appendectomy – Polish laparoscopic appendectomy results from a multicenter, large-cohort study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(2): 129-136

Corresponding Author: Michal Pedziwiatr, Poland


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale