The synergy between endoscopic assistance and extraoral approach in subcondylar fracture repair: a report of 13 cases [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(5): 434-440 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.77292  

The synergy between endoscopic assistance and extraoral approach in subcondylar fracture repair: a report of 13 cases

Lütfi Eroğlu1, İbrahim Alper Aksakal1, Musa Kemal Keleş1, Çağlayan Yağmur2, Ozan Aslan3, Tekin Şimşek1
1Department Of Plastic, Reconstructive And Aesthetic Surgery, Ondokuz Mayis University Medical School
2Department Of Plastic, Reconstructive And Aesthetic Surgery, Samsun Training And Research Hospital
3Department Of Plastic, Reconstructive And Aesthetic Surgery, Samsun Gazi Public Hospital

BACKGROUND: We aimed to present the primary experience of one surgeon with a new surgical technique performed on the first 13 cases and to evaluate outcomes following an extraoral endoscopic approach to subcondylar fractures.
METHODS: Fifteen subcondylar fractures in 13 patients, who were treated at Ondokuz Mayis University Hospital between January 2010 and June 2011, were included in this study. Patients were operated on using either endoscopic or open approach.
RESULTS: Rigid plate fixation was completed endoscopically using extraoral approach in nine fractures, while six fractures were plated by conversion to a full-open approach. In all six fractures that could not be fixed endoscopically, the proximal fragments were medially displaced, whereas seven of nine fractures that were successfully fixed endoscopically were laterally displaced.
CONCLUSION: An extraoral endoscopic approach for subcondylar fractures is feasible and can be carried out with decreased morbidity. This approach is recommended for those with limited experience in endoscopy to treat low laterally displaced subcondylar fractures as their initial cases.

Keywords: Endoscopy, endoscopic assistance, subcondylar fracture, subcondylar fracture treatment.


Mandibular subkondil kırıkların onarımında endoskop yardımı ve ağız dışından yaklaşımın sinerjisi: 13 olgu deneyimi

Lütfi Eroğlu1, İbrahim Alper Aksakal1, Musa Kemal Keleş1, Çağlayan Yağmur2, Ozan Aslan3, Tekin Şimşek1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı
2Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği
3Samsun Gazi Devlet Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği

AMAÇ: Maksillofasiyal travma tek başına veya diğer travmalara eşlik edecek şekilde görülebilir. Bu travmalarda mandibula kırığı görülme oranı yüksektir. Mandibulanın tüm kırıkları arasında subkondil bölgesine ait kırıklar özel bir yaklaşım gerektirir. Açık redüksiyonla yapılan internal sabitlemelerde; yüzde istenmeyen skar oluşumu, geçici/kalıcı fasiyel sinir felci gibi ek morbiditeler oluşabilir. Subkondil kırıklarında endoskopik yaklaşımla bu sorunları azaltmak mümkündür.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamızda birbirini takip eden 13 hastadaki subkondil kırıklarına ağız dışından endoskopik yaklaşımla gerçekleştirdiğimiz onarımlara ilişkin tecrübelerimizi aktarmayı amaçladık. Ocak 2010 ve Haziran 2011 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği’ne acilden başvuran 13 hastadaki 15 subkondiler kırık bu çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Hastalara endoskopik veya açık yaklaşım kullanılarak girişimde bulunuldu. Kırıklardan dokuz tanesine ağız dışından yapılan endoskopik yaklaşımla başarılı biçimde plak-vida sabitlemesi yapıldı. Endoskopik onarım yapılan kırıkların yedi tanesinde proksimal parçalar laterale deplaseydi. Kırıkların geri kalan altı tanesine ise endoskopik olarak başlandıktan sonra tam açık yaklaşıma dönülerek girişim yapıldı. Bu altı kırığın hepsinde de proksimal parçalar mediyale deplase haldeydi.
TARTIŞMA: Subkondil kırıklarında ağız dışından endoskopik yaklaşımla onarım yapmak mümkündür. Bu yaklaşımda amaç işleme bağlı ek morbiditeyi etkili biçimde azaltmaktır. Endoskopik cerrahi ile tecrübesi az olan meslektaşlarımıza tavsiyemiz başlangıç olgusu olarak laterale deplase olmuş düşük seviyedeki subkondil kırıklarını seçmeleridir.

Anahtar Kelimeler: Endoskopi, endoskopik asistans, subkondiler kırık, subkondil kırığı.


Lütfi Eroğlu, İbrahim Alper Aksakal, Musa Kemal Keleş, Çağlayan Yağmur, Ozan Aslan, Tekin Şimşek. The synergy between endoscopic assistance and extraoral approach in subcondylar fracture repair: a report of 13 cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(5): 434-440

Corresponding Author: Çağlayan Yağmur, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale