Epidemiology of animal-related injuries in a high-income developing country [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(2): 134-138 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.76508  

Epidemiology of animal-related injuries in a high-income developing country

Hani O Eid1, Ashraf F Hefny2, Fikri M Abu Zidan3
1Department Of Surgery, College Of Medicine And Health Sciences, United Arab Emirates University, Al-ain, Uae
2Department Of Surgery, Al Rahba Hospital, Po Box 34555, Abu Dhabi, United Arab Emirates
3Department Of Surgery, Al-ain Hospital, Po Box 1006, Al-ain, United Arab Emirates

BACKGROUND: The objective of this study was to investigate the incidence, mechanisms, types, anatomical distribution, and outcome of animal related-injuries in Al-Ain, the United Arab Emirates in order to improve preventive measures.
METHODS: The study included all patients admitted to Al-Ain Hospital with animal-related injuries for more than 24 hours or the patients who died in the Emergency Department between March 2003 and March 2007.
RESULTS: There were eighty-nine (2.3%) patients, of whom 99% were males. The median age of the patients was 30 (range, 5-89) years. Camel-related injuries were the most common (84.3%) injuries followed by cow-related injuries (6.7%). 88.7% of the injuries
occurred at work. Animal kick was the most common mechanism of injury (32.6%) followed by falls (30.3%). Upper extremity was the most commonly injured region. The median Injury Severity Score (ISS) was 4 (range, 1-13) and the median hospital stay was 6
(range, 1-53) days.
CONCLUSION: The majority of animal-related injuries were caused by camels. Experience in handling the animals, a good knowledge of animal behavior along with using safety devices and prevention education can reduce the toll of animal-related injuries.

Keywords: Animals, epidemiology; hospitalization; injury; mechanism.


Yüksek gelirli gelişmekte olan ülkelerde hayvanların neden olduğu yaralanmaların epidemiyolojisi

Hani O Eid1, Ashraf F Hefny2, Fikri M Abu Zidan3
1Birleşik Arap Emirlikleri Üniversitesi, Tıp Ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Kliniği, Al-ain, Birleşik Arap Emirlikleri;;
2Al Rahba Hastanesi, Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri;
3Al-ain Hastanesi, Cerrahi Kliniği, Al-ain, Birleşik Arap Emirlikleri

AMAÇ: Koruyucu önlemleri iyileştirme amacıyla Birleşik Arap Emirliklerinde Al-Ain ilinde hayvanların neden olduğu yaralanmaların insidansı, mekanizmaları, tipleri, anatomik dağılımı ve sonucunu incelendi.
GEREÇ VE YÖNTEM: Mart 2003 ile Mart 2007 yılları arasında hayvanlar tarafından yaralandıktan 24 saatten uzun bir süre sonra Al-Ain Hastanesine getirilen ve acil serviste ölen hastaların hepsi incelendi.
BULGULAR: Seksen dokuz (%2.3) hastanın %99’u erkek hastalardan ibaretti. Hastaların ortanca (aralığı) yaşı 30 (5-89 yaş) yaşındaydı. En sık develerin (%84.3), daha sonra ineklerin (%6.7) neden olduğu yaralanmalar görülmekteydi. Yaralanmaların %88.7’si işteyken oluşmuştu. En sık görülen yaralanma hayvan çiftesi (%32.6) ve düşmeler (%30.3) sonucu oluşmuştu. En sık üst ekstremite yaralanmıştı. Ortanca (aralık) ISS, 4 (1-13) ve hastanede yatış süresi 6 (1-53 gün) idi.
TARTIŞMA: En çok develerin neden olduğu yaralanmalar görülmüştür. Hayvanlarla uğraşıda deneyim, hayvan davranışlarını iyi bilme, güvenli cihazların kullanılması ve yaralanmalardan koruyucu eğitim hayvanların neden olduğu yaralanmaların oranını azaltabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Epidemiyoloji, hayvanlar; hospitalizasyon; mekanizma; yaralanma.


Hani O Eid, Ashraf F Hefny, Fikri M Abu Zidan. Epidemiology of animal-related injuries in a high-income developing country. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(2): 134-138

Corresponding Author: Fikri M Abu Zidan, United Arab Emirates


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale