General approach to penetrating abdominal traumas of Turkish general surgeons: survey of practice [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(5): 463-468 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.76281  

General approach to penetrating abdominal traumas of Turkish general surgeons: survey of practice

Faruk Karateke1, Sefa Özyazıcı1, Koray Daş1, Ebru Menekşe1, Safa Önel1, Mehmet Özdoğan2, Mehmet Mahir Özmen3, Fatih Ağalar4, Cemalettin Ertekin5
1Department Of Surgery, Numune Training And Research Hospital, Adana, Turkey
2Medline Hospital, Adana, Turkey
3Department Of Emergency And Surgey, Hacettepe University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey
4Anadolu Sağlık Merkezi Hospital, Kocaeli, Turkey
5Department Of Surgery, Istanbul University Istanbul Faculty Of Medicine, Istanbul, Turkey

BACKGROUND: In patients with penetrating abdominal traumas (PATs), selective non-operative management (SNOM) has been widely accepted. This study was designed to investigate the practice trends among Turkish surgeons regarding SNOM.
MEHTOHDS: The study was conducted as an online survey. Participants’ demographic characteristics and their management trends and opinions regarding patients with PATs and SNOM were studied. Data were recorded using MS Excel® and analyzed.
RESULTS: A total of 180 surgeons participated in the survey. SNOM approach rate in patients with stab injuries (SI) was 64%, whereas in patients with gunshot injuries (GSI), this rate was 52%. However, more than 90% of the surgeons declared that additional diagnostic studies were required before selecting SNOM approach in both SI and GSI. In addition, most of the surgeons who did not use SNOM in practice reported that they did not want to risk the patients’ lives or their careers.
DISCUSSION: Although our surgeons have constructive opinions and tendencies regarding contemporary approaches in the management of PATs, it is seen that nearly half of them prefer not to perform SNOM in practice for various reasons. We believe that approval of trauma and emergency surgery disciplines as subspecialties and funding- centralized trauma centers might correct this deficiency.

Keywords: Survey, general surgeon, penetrating abdominal trauma, selective non-operative management.


Türkiye’deki genel cerrahların penetran karın travmalarına yaklaşımı: Uygulama anketi

Faruk Karateke1, Sefa Özyazıcı1, Koray Daş1, Ebru Menekşe1, Safa Önel1, Mehmet Özdoğan2, Mehmet Mahir Özmen3, Fatih Ağalar4, Cemalettin Ertekin5
1Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Adana
2Medline Hastanesi, Adana
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ve Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara
4Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, Kocaeli
5İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Penetran karın travmalı (PKT) hastalarda selektif non-operatif yönetim (SNOY) genel kabul gören yaklaşım haline gelmiştir. Bu çalışma ülkemizdeki genel cerrahların SNOY ile ilgili görüşlerini ve klinik uygulamadaki eğilimlerini belirlemek amacıyla yapıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Anket soruları cerrahlara online olarak sunuldu. Ankette katılımcıların demografik özellikleri, PKT’li hastaların yönetimi ve SNOY ile ilgili görüşleri ve klinik uygulamalardaki eğilimleri araştırıldı. Veriler Microsoft® Excel®’de kayıt edilerek analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 180 genel cerrahi uzmanı katıldı. Delici-kesici alete bağlı karın yaralanması (DKAY) olan hastalarda SNOY yaklaşımını klinik pratikte uygulayanların oranı %64 iken, bu oran ateşli silaha bağlı karın yaralanması (ASY) olan hastalarda %52 idi. Ancak cerrahların %90’dan fazlası hem DKAY’de, hem de ASY’de SNOY yaklaşımını uygulamadan önce ek görüntüleme ve ilave incelemelere gerek olduğunu savundu. SNOY yaklaşımını klinik pratiklerinde uygulamayan cerrahların büyük çoğunluğu ise hem hastanın yaşamını hem de kendilerini adli olarak riske etmek istemediklerini belirtti.
SONUÇ: Ülkemizdeki genel cerrahların penetran karın travması olan hastaların yönetimindeki güncel yaklaşımlar hakkında olumlu görüş ve eğilimleri olmasına rağmen yaklaşık yarısının çeşitli sebeplerden dolayı pratikte yeteri kadar uygulamadıkları saptandı. Travma ve acil cerrahinin yan dal olarak kabul edilmesi ve travma merkezlerinin yapılandırılmasının bu eksiklikleri ortadan kaldıracağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Anket, genel cerrah, penetran karın travması, selektif non-operatif yönetim.


Faruk Karateke, Sefa Özyazıcı, Koray Daş, Ebru Menekşe, Safa Önel, Mehmet Özdoğan, Mehmet Mahir Özmen, Fatih Ağalar, Cemalettin Ertekin. General approach to penetrating abdominal traumas of Turkish general surgeons: survey of practice. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(5): 463-468

Corresponding Author: Faruk Karateke, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale