The incidence of peripheral nerve injury in trauma patients in Iran [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(6): 539-544 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.75735  

The incidence of peripheral nerve injury in trauma patients in Iran

Soheil Saadat, Vahid Eslami, Vafa Rahimi-movaghar
Sina Trauma And Surgery Research Center, Tehran University Of Medical Sciences, Tehran, Iran

BACKGROUND
In patients aged 1-34 years, injury is the leading cause of mortality, disability and health care costs. Two to 3% of Level I trauma patients have peripheral nerve injury (PNI).
METHODS
Data were collected from the Iran National Trauma Registry database, compiled according to the International Classification of Diseases, 9th revision (ICD9) codes, from August 1999 to February 2004. The information included demography, mechanism, levels and regions of PNI, associated injuries, Abbreviated Injury Scale, duration of hospital stay, and costs.
RESULTS
Of 16,753 patients, 219 (1.3%) had PNI; 182 (83.1%) were male. The mean age of the patients with PNI was lower than of those without nerve injury (28.6±14.45 vs. 33±21.08 years; p<0.001). The most common cause of PNI was direct laceration from a sharp object (61%) followed by road traffic crashes (22%). Penetrating trauma was more common than non-penetrating injuries (5.6% vs. 0.4%, p<0.001). The most frequent PNI location was from the elbow to the hand (10%). The ulnar nerve was the most commonly injured nerve. The most common area of ulnar nerve injury was at the forearm (15.3%).
CONCLUSION
Sharp laceration and road traffic crash have the highest rates of PNI, which are more common in young males. Open wounds from the elbow to the hand should raise suspicion of PNI in triage. Although injuries leading to PNI are rare, their outcomes and disabilities require further research.

Keywords: Extremity trauma, incidence; peripheral nerve injury; road traffic crashes.


İran’da travma hastalarındaki periferik sinir hasarının insidansı

Soheil Saadat, Vahid Eslami, Vafa Rahimi-movaghar
Sina Travma Ve Cerrahi Araştırma Merkezi, Tahran Üniversitesi Tıp Bilimleri, Tahran, İran

AMAÇ
Bir-34 yaşındaki hastalarda yaralanma önde gelen mortalite, sakatlık ve sağlık bakım gideri nedenidir. Birinci seviye travma hastalarının %2’si ile %3’ü periferik sinir hasarına (PSH) sahiptir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Veriler Ağustos 1999’dan Şubat 2004’e kadar olan zaman aralığı içinde ICD9-kodlarına göre İran Ulusal Travma Kayıt veritabanından toplandı. Bilgiler demografi, PSH’ye ilişkin mekanizma, seviyeler ve bölgeler ile eşlik eden hasarlar, Kısaltılmış Hasar Skalası, hastanede kalma süresi ve hastane giderlerini içerdi.
BULGULAR
16,753 hastanın 219’u (%1,3) PSH’li ve 182’si (%83,1) erkek idi. PSH’li hastaların ortalama yaşı, sinir hasarı olmayan hastalarınkine göre daha düşük bulundu (28.6±14.45 ve 33±21,08 yaş; p<0,001). En yaygın PSH nedeni, keskin cisimden kaynaklanan direkt laserasyondu (%61) bunu karayolu trafik kazaları (%22) izledi. Penetran travma, penetran yaralanmalara göre daha yaygındı (%5,6 ve %0,4, p<0,001). En sık PSH, dirsek ile el bölgesinde görüldü. (%10). Ulnar sinir, en sık olarak yaralanan sinirdi. Ulnar sinir yaralanmasına ilişkin en yaygın alan, ön kol oldu (%15,3).
SONUÇ
Keskin laserasyon ve trafik kazası, genç yaş erkeklerde daha sık olan PSH’ye ilişkin en yüksek oranlara sahiptir. Dirsekten itibaren ele doğru olan açık yaralar, triyajda PSH’ye ilişkin kuşkuyu artırmalıdır. PSH’ye yol açan yaralanmalar nadir olmakla birlikte, bunların sonuçları ve sakatlıkları daha ileri araştırma gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekstremite travması, insidans; periferik sinir yaralanması; karayolu trafik kazaları.


Soheil Saadat, Vahid Eslami, Vafa Rahimi-movaghar. The incidence of peripheral nerve injury in trauma patients in Iran. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(6): 539-544

Corresponding Author: Vafa Rahimi-movaghar, Iran


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale