Results of anterior and posterior capsular approaches in bipolar hemiarthroplasty patients with femoral neck fractures [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(5): 456-462 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.74340  

Results of anterior and posterior capsular approaches in bipolar hemiarthroplasty patients with femoral neck fractures

Sinan Zehir1, Ercan Şahin2, Serkan Sipahioğlu3, İbrahim Azboy4, Ümit Yar5
1Department Of Orthopaedics And Traumatology, Hitit Universty, Çorum, Turkey
2Health Ministery Education And Investigation Hospital, Orthopaedics And Traumatology Clinic, Şanlıurfa, Turkey
3Department Of Orthopaedics And Traumatology, Harran Universty, Şanlıurfa, Turkey
4Department Of Orthopaedics And Traumatology, Dicle Universty, Diyarbakır, Turkey
5Department Of Orthopaedics And Traumatology, Bsk Hospıtal, Konya, Turkey

BACKGROUND: We evaluated the functional status and postoperative complications of bipolar hemiarthroplasty patients with femoral neck fractures, which we operated using anterior and posterior approaches.
MEHTOHDS: Between November 2007 and February 2011, 224 patients were evaluated according to their surgical exposure type in two groups. The first group, which was approached anteriorly to the joint capsule, included 92 patients, and the second group, approached posteriorly, included 132 patients. The mean follow-up period for group 1 was 16.4 months and for group 2 was 18.9 months.
RESULTS: Harris hip score of group 1 was 81.7 and of group 2 was 79.2. In group 1, 19 patients had very good, 52 patients good, 15 patients moderate, and 6 patients insufficient results. In group 2, 29 patients had very good, 74 patients good, 21 patients moderate, and 8 patients insufficient results. Although we had higher hip dislocation and infection rates in group 2, there were no statistical differences between the two groups.
DISCUSSION: Surgical exposure type does not affect functional outcome in bipolar hip arthroplasty patients. Although statistically insignificant, we had higher hip dislocation and infection rates using the posterior approach in the selected femoral neck fracture patients. An anterior approach to the joint capsule appears to be more reliable.

Keywords: Femur neck, fracture; approach; hemiarthroplasty.


Femur boyun kırıklarına parsiyel protez uygulamasında anterior ve posterior kapsüler açılımın sonuçları

Sinan Zehir1, Ercan Şahin2, Serkan Sipahioğlu3, İbrahim Azboy4, Ümit Yar5
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Çorum
2Sağlık Bakanlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Şanlıurfa
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
5Bsk Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Konya

AMAÇ: Çalışmamızda anterior veya posterior cerrahi yaklaşımla bipolar protez uygulanan femur boyun kırıklı hastaların fonksiyonel durumları ve ortaya çıkan komplikasyonlar geriye dönük olarak değerlendirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM: Kasım 2007-Şubat 2011 tarihleri arasında femur boyun kırığı nedeni ile bipolar parsiyel protez uygulanan, takip süresi en az bir yıl olan 224 hasta (96 erkek, 128 kadın) değerlendirildi. Cerrahi yaklaşıma göre iki grup oluşturuldu. Kalça eklem kapsülü anteriordan açılan (grup 1) grupta 92 (46 erkek, 46 kadın; ortalama yaş 78.4 yıl dağılım 70-97) hasta, kapsülün posteriordan açıldığı (grup 2) grupta ise 132 (50 erkek, 82 kadın ortalama yaş 77.9 dağılım 70-96) hasta vardı. Grup 1’deki hastaların ortalama takip süresi 16.4 ay (12-34), grup 2’deki hastaların ortalama takip süresi 18.9 ay (12-39) idi.
BULGULAR: Ortalama Harris puanı grup 1’de 81.7±7.6 grup 2’de ise 79.2±6.9 olarak bulundu. Grup 1’de 19 hastada çok iyi, 52 hastada iyi, 15 hastada orta ve 6 hastada yetersiz sonuç, grup 2’de ise 29 hastada çok iyi, 74 hastada iyi, 21 hastada orta ve 8 hastada yetersiz sonuç elde edildi. Grup 2’de daha fazla çıkık (%3.78) ve enfeksiyon (%3.03) görülsede; iki grup arasında fonksiyonel puanlama ve komplikasyonlar açısından anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).
SONUÇ: Kalça eklemine parsiyel protez uygulamasında cerrahi yaklaşım fonksiyonel sonuçları etkilememektedir. Kalça eklemine parsiyel protez uygulamasında kapsülün anterior açılımı çıkık ve enfeksiyon açısından daha güvenli olabilir.

Anahtar Kelimeler: Femur boynu, kırık, parsiyel protez, yaklaşım.


Sinan Zehir, Ercan Şahin, Serkan Sipahioğlu, İbrahim Azboy, Ümit Yar. Results of anterior and posterior capsular approaches in bipolar hemiarthroplasty patients with femoral neck fractures. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(5): 456-462

Corresponding Author: Sinan Zehir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale