A new technique in the evaluation of strangulated and incarcerated hernias: Near infrared spectroscopy [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-72627 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.72627  

A new technique in the evaluation of strangulated and incarcerated hernias: Near infrared spectroscopy

Murat Ziyan1, Asim Kalkan2, Ozlem Bilir1, Gokhan Ersunan1, Deniz Ozel3, Ozlem Uzun4, Semih Korkut5
1Recep Tayyip Erdogan University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Rize, TURKEY
2Okmeydani Training And Research Hospital, Department Of Emergency Medicine, Istanbul, Turkey
3Akdeniz University Faculty Of Medicine Department Of Biostatistics, Antalya, Turkey
4Bagcilar Training And Research Hospital, Department Of Emergency Medicine, Istanbul, Turkey
5Lutfi Kirdar Training And Research Hospital, Department Of Emergency Medicine, Istanbul, Turkey

Aim: The basic aim of this study was to investigate the usefulness of NIRS in identifying decreased blood flow in intestinal tissue inside the hernial sac in incarcerated hernias.
Materials and methods: Forty patients with manually irreducible inguinal hernias and with ileus determined by clinical findings and imaging were included in the study. Patients’ intestinal oxygenatıons were measured by placing NIRS probes over the areas of inguinal hernia and over non-herniated areas immediately lateral to these. Differences in oxygenation between normal and herniated areas were evaluated.
Results: Forty patients, 14 women (35.0%) and 26 (65.0%) men, with a mean age of 65±14 were enrolled. Intestinal oxygenation was lower in areas of irreducible hernia compared to normal regions (p<0.001). Incarceration and/or strangulation were detected when hernial sacs with low intestinal oxygenation were operated on. Low NIRS measurements were able to identify incarceration and/or strangulation in the intestine, but were unable to distinguish between them. Conclusion: In conclusion, in the light of the findings of this study, although not capable of differentiating incarceration from strangulation, NIRS appears to be a good method for showing impaired intestinal oxygenation. NIRS can be used to support ultrasonography findings in irreducible hernias. Therefore, this technique could be used in the future to evaluate and monitor intestinal oxygenation in the Emergency Department.

Keywords: irreducible inguinal hernia, oximetry, intestinal oxygenation


Strangule ve inkarsere hernilerin degerlendirilmesinde yeni bir teknik: Near infrared spectroscopy

Murat Ziyan1, Asim Kalkan2, Ozlem Bilir1, Gokhan Ersunan1, Deniz Ozel3, Ozlem Uzun4, Semih Korkut5
1Recep Tayyip Erdogan Universitesi Tıp Fakultesi Acil Tıp AD Rize, TURKEY
2Okmeydani Egitim Ve Arastirma Hastanesi Acil Tip Klinigi
3Akdeniz Universitesi Tip Fakultesi Bioistatistik Ad
4Bagcilar Egitim Ve Arastirma Hastanesi Acil Tip Klinigi
5Lutfi Kirdar Egitim Ve Arastirma Hastanesi Acil Tip Klinigi

Amaç: Çalışmamızın amacı redükte edilemeyen inguinal hernilerde barsak oksijenizasyonunu değerlendirmek için yeni bir yöntem olan near infrared spektrofotometri yöntemini kullanmaktır. Böylece erken donemde barsak oksijenizasyonu hakkında bilgi edinmeyi ve NIRS’in kullanılabilirliğini değerlendirmeyi amaçladık

Materyal metot: çalışmamıza inguinal hernileri olup elle redukte edilemeyen ve klinik bulgu ve görüntüleme yöntemleri ile ileus tespit edilen 40 hasta alındı. Hastaların inguninal herni olan bölgeleri ile tam lateralinde herni olmayan bölgelerine NIRS proplari yapıştırılarak barsak oksijenizasyonlari ölçüldü. Normal ve herni olan bölgeler arasındaki oksijenizasyon farkları değerlendirildi.

Bulgular: Yaş ortalaması 65±14 olan, 14’ü kadın (35,0%) ve 26’sı erkek (65,0%) olan toplam 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların redukte edilemeyen herni bölgesinde barsak oksijenizasyonlari normal bölgelerine göre düşük tespit edildi (p<0,001). Barsak oksijenizasyonlari düşük olan inguinal herni keseleri opere edildiğinde inkarserasyon ve/veya strangulasyon tespit edildi. NIRS ölçümlerinin düşük ölçülmesi barsaktaki inkarserasyon ve/veya strangulasyonu tespit edebiliyordu fakat ikisini birbirinden ayırt edemiyordu.

Sonuç olarak, bu çalışmanın bulguları ışığında, strangülasyondan hapsedilmeyi ayırt edememesine rağmen, NIRS bozulmuş bağırsak oksijenasyonu için iyi bir yöntem olarak görünmektedir. NIRS, indirgenemez fıtıklarda ultrasonografi bulgularını desteklemek için kullanılabilir. Bu nedenle gelecekte Acil Serviste bağırsak oksijenasyonunu değerlendirmek ve izlemek için bu teknik kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: redukte edilemeyen herni, oksimetri, intestinal oksijenizasyon
Corresponding Author: Asim Kalkan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale