Initial inferior vena cava and aorta diameter parameters measured by ultrasonography or computed tomography does not correlate with vital signs, hemorrhage or shock markers in trauma patients [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-72365 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.72365  

Initial inferior vena cava and aorta diameter parameters measured by ultrasonography or computed tomography does not correlate with vital signs, hemorrhage or shock markers in trauma patients

Omer Faruk Celik1, Haldun Akoglu2, Ali Celik2, Ruslan Asadov3, Ozge Ecmel Onur2, Arzu Denizbasi2
1Cizre State Hospital, Sirnak, Turkey
2Marmara University Pendik Education and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Istanbul, Turkey
3Marmara University Pendik Education and Research Hospital, Department of Radiology, Istanbul, Turkey

Background
Ultrasonography (US) is non-invasive, readily available and cheap. Diameter of inferior vena cava (dIVC) and its respiratory variation was proposed as a good surrogate of the hemodynamic state. However, recent studies have conflicting results and the value of IVC-derived parameters in the estimation of fluid status, and hemorrhage is now unclear.
Methods
This was an observational study of trauma patients presented to ED. dIVC and Aorta (dAorta) diameters were measured at the initial US and CT of all patients. The correlation of those measurements and all parameters derived from those measurements with the initial vital signs, and laboratory values of hemorrhage (hemoglobin, hematocrit) and shock (lactate, base excess) were assessed. US and CT values were also compared for accuracy by Bland-Altman analysis.
Results
The final study population was 140, with a mean age of 38, and male ratio of 79.3%. dIVC and dAorta did not have any clinically important correlation with any of the vital signs, or laboratory values of hemorrhage or shock when measured by US or CT. A good and significant correlation was observed for aortic and IVC diameters measured by US and CT.
Conclusion
The value of an initial and single measurement of IVC and Aorta parameters in the evaluation of trauma patients should be questioned. However, the change in the measured parameters may be of value and should be investigated in further studies.

Keywords: inferior vena cava, aorta, diameter, shock, trauma, collapsibility index, distensibility index, caval index, aortacaval index


Ultrason ve bilgisayarlı tomografi ile travma hastalarının başvurusu esnasında ölçülen inferior vena cava ve aort çap parametreleri vital bulgular, kanama ve şok belirteçleri ile korele değildir

Omer Faruk Celik1, Haldun Akoglu2, Ali Celik2, Ruslan Asadov3, Ozge Ecmel Onur2, Arzu Denizbasi2
1Cizre Devlet Hastanesi, Şırnak
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Genel bilgiler
Ultrason invazif olmayan, kolaylıkla erişilebilir ve ucuz bir yöntemdir. IVC çapı ve solunumsal değişkenliği hemodinamik durumun iyi bir göstergesi olarak bildirilmiştir. Ancak, IVC temelli parametrelerin sıvı ve kanama durumunu belirleme gücü yönünden son çalışmalar birbiriyle tutarsızdır.
Metot
Bu acil servise başvuran hastalarda gerçekleştirilen gözlemsel bir çalışmadır. IVC ve aorta çapları hastaların ilk başvurusunda US ve BT ile ölçülmüştür. Bu ölçümlerin ve bu ölçümlerden köken alan parametrelerin ilk vital bulgular ile kanama ve şokun laboratuvar belirteçleriyle korelasyonu değerlendirilmiştir. Ayrıca US ve BT ölçümlerinin tutarlılığı Bland-Altman analiziyle incelenmiştir.
Sonuçlar
Çalışmanın son örneklemi 140 hasta olup, ortalama yaş 38 yıl, erkek oranı %79.3'dür. IVC ve aorta çapları vital bulgular, ile kanama ve şok belirteçleri ile, US ya da BT ile ölçülmesinden bağımsız şekilde klinik olarak anlamlı bir korelasyonu tespit edilmemiştir. US ve BT ile ölçülen IVC çaplarının birbiri ike tutarlılığı ve korelasyonu yüksektir.
Sonuç
Travma hastalarının değerlendirmesinde tek sefer ve ilk başvuruda ölçülen IVC ve Aort parametrelerinin değeri sorgulanmalıdır. Ancak, takip esnasında bu parametrelerdeki değişimin değeri ilerleyen çalışmalarca yeniden değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: inferior vena cava, aort, şok, travma
Corresponding Author: Haldun Akoglu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale