Reversal of Hartmann’s Procedure is Still a High-Morbid Surgery? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-71725 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.71725  

Reversal of Hartmann’s Procedure is Still a High-Morbid Surgery?

OZAN AKINCI1, Muge Yurdacan2, BAŞAR CAN TURGUT2, Server Sezgin Uludağ2, OSMAN ŞİMŞEK2
1Hakkari State Hospital, Department of General Surgery, Hakkari
2Istanbul University - Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of General Surgery, Istanbul

Background: This study evaluated the outcome of reversal of Hartmann's procedure based on preoperative and intraoperative risk factors.
Methods: We retrospectively reviewed 78 cases, whom we applied the Hartmann’s procedure either electively or under emergency conditions in our clinic between the years 2010 and 2016.
Results: Of the cases reviewed, 45 patients were males and 33 patients were females. Of all cases included in the study; 32 cases were operated due to malignancies, 15 cases were operated due to a perforated diverticulum, and 11 cases were operated due to a sigmoid volvulus. Reversal of Hartmann’s was performed in 32 cases. The morbidity and mortality rates for the reversal of Hartmann’s procedure were 37.5% and 0.0% respectively.
Conclusion: The reversal of Hartmann’s procedure appears to be a safe operation with acceptable morbidity rates. If the correct patient selection, correct operation timing and meticulous surgical preparation are performed, the risk of morbidity and mortality of the reversal of Hartmann’s procedure can be minimized.

Keywords: Hartmann’s procedure, morbidity, mortality, reversal of Hartmann.


Hartmann Kapatılması Prosedürü Hâlâ Yüksek Morbiditeli Bir Cerrahi Midir?

OZAN AKINCI1, Muge Yurdacan2, BAŞAR CAN TURGUT2, Server Sezgin Uludağ2, OSMAN ŞİMŞEK2
1Hakkari Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Hakkari
2İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışma Hartmann prosedürü kapatılmasının preoperatif ve intraoperatif risk faktörlerine dayanarak sonuçlarını değerlendirmektedir.
Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2010 – Ocak 2016 yılları arasında Hartmann prosedürü uygulanan 78 olgu geriye dönük olarak incelendi.
Bulgular: Olguların 45’i erkek, 33’ü kadındı. Olguların 32’si malignite, 15’i divertikül perforasyonu, 11’i sigmoid volvulus nedeniyle opere edilmiştir. 32 olguda Hartmann kapatılması yapılabilmiştir. Hartmann kapatılması için morbidite ve mortalite oranları sırasıyla %37.5 - %0.0 idi.
Sonuç: Hartmann prosedürü kapatılması kabul edilebilir morbidite oranları ile güvenilir bir cerrahi olarak görünmektedir. Doğru hasta seçimi, doğru operasyon zamanlaması ve titiz bir cerrahi hazırlık yapıldığı takdirde Hartmann prosedürü kapatılmasının morbidite ve mortalite riski minimalize edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hartmann prosedürü, morbidite, mortalite, Hartmann kapatılması
Corresponding Author: OZAN AKINCI, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale