Penetrating Cardiac Trauma In Stab Wounds: A Study Of Diagnostic Accuracy Of The Cardiac Area [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-70503 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.70503  

Penetrating Cardiac Trauma In Stab Wounds: A Study Of Diagnostic Accuracy Of The Cardiac Area

Jorge Hernan Montenegro Muñoz1, Oscar Dussan2, Francisco Ruiz3, Andres M Rubiano4, Juan C. Puyana5
1Meditech Foundation, Clinical Research Group, Neiva, Colombia
2South Colombian University, General Surgery Program, Neiva, Colombia
3South Colombian University/hernando Moncaleano Hospital, General Surgery Program, Neiva, Colombia
4Meditech Foundation / El Bosque University, Neurosciences Institute, Bogota, Colombia
5University Of Pittsburgh, Department Of Surgery, Trauma Division, Pittsburgh, Usa

Introduction: Stab wounds (SW) to the thorax raises suspicion for cardiac injuries; however the topographic description is variable. The aim of this study was to evaluate different topographical descriptions within the thorax and establish their diagnostic value in penetrating cardiac trauma by SW.
Materials and Methods: Medical records of all patients admitted to our center with thoracic SW from January 2013 to June 2016 were included. Diagnostic value potential was measured using different areas of the thorax described in the literature.
Results: We analyze 306 cases. Thirty eight (12.4%) patients had a cardiac injury managed surgically. Death by cardiac injury occurred in 7 (18.4%) patients. The cardiac area defined between the right mid-clavicle line until left anterior axillary line, and between 2nd and 6th intercostal spaces was the more accurate. It has sensitivity of 97.3%, specificity 72%, positive predictive value 33%, negative predictive value 99.4% and accuracy 75.1% for penetrating cardiac trauma. ROC was 0.894 IC 95% (0,760-0,901).
Conclusion: Among the thoracic areas, topographical limits between the right mid-clavicle line and the left anterior axillary line, and between 2nd and 6th intercostal spaces is the more accurate and is highly indicative of cardiac injury in patients with SW to the thorax.

Giriş: Göğüs yaralarının bıçak (SW) kardiyak yaralanmalara şüphe yarattığını; ancak topografik açıklama değişkendir. Bu çalışmanın amacı toraks içindeki farklı topografik tanımları değerlendirmek ve SW ile penetran kardiyak travmada tanısal değerlerini tespit etmektir.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2013-Haziran 2016 tarihleri arasında merkezimize torasik SW ile başvuran tüm hastaların tıbbi kayıtları alındı. Tanı değeri potansiyeli, literatürde açıklanan toraksın farklı bölgeleri kullanılarak ölçüldü.
Bulgular: 306 vakayı analiz ettik. Otuz sekiz (% 12,4) hastada cerrahi olarak yönetilen kalp yaralanması vardı. Kardiyak yaralanma nedeniyle ölüm 7 (% 18,4) hastada meydana geldi. Sağ ön klavikula çizgisi ile sol ön aksiller çizgiye kadar, 2. ve 6. interkostal boşluklar arasında tanımlanan kalp alanı daha doğruydu. Penetran kardiyak travmada% 97,3, özgüllük% 72, pozitif prediktif değer% 33, negatif prediktif değer% 99,4 ve% 75,1 hassasiyete sahiptir. ROC 0,894 IC 95% (0,760-0,901) idi.
Sonuç: Torasik bölgeler arasında, sağ orta klavikula çizgisi ile sol ön aksiller çizgisi ve 2. ve 6. interkostal boşluklar arasındaki topografik sınırlamalar daha kesindir ve toraks ile SW hastalarında kalp yaralanmasının yüksek göstergesidir.
Anahtar Sözcükler: Penetran kalp travması, Travma, Tanı, Stab yara

Keywords: Penetrating cardiac trauma, Trauma, Diagnosis, Stab wound
Corresponding Author: Jorge Hernan Montenegro Muñoz, Colombia


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale