Duodenum perforations in children [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(1): 109-113 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.69947  

Duodenum perforations in children

Şenol Emre, Emrah Aydın, Rahşan Özcan, Gonca Topuzlu Tekant, Ergun Erdoğan, Osman Faruk Şenyüz, Sinan Celayir
Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Department Of Pediatric Surgery

Aim: To analyse patients those admitted to our clinic due to perforation in duodenum. Patients and Method: Fourteen patients those have been admitted to our center with perforation in duodenum between 1990 – 2014 analysed retrospectively. Results: Ten patients (8M, 6F) those have been admitted to our clinic between 1990 – 2014 have a mean age of 6.2 years (25 days – 16 years). Two of cases admitted directly to our clinic and the rest refered from another hospitals. Mean time for appliance to our clinic was 3.2 days ( 1day – 1 week). Ulcer in duodenum was the cause of perforation in 10 cases while in 3 the cause was trauma and in 1 case was surgical complication of infantyl persistant hyperinsulinism (IPHH). The case with hyperbilluribinemia after near total pancreatectomy due to IPHH had been explored and perforation in deuedenum diagnosed. Resection in first two parts of duodenum and pylor, choledochojejunostomy, gastrojejunostomy and jejunojejunostomy was performed. Primary repair was performed in the remaining patients. In one case with primary repair gastrostomy was performed, while in 9 cases omentoplasty were performed. In the follow-up 12 cases has no problems and doing well. Two patients died.
Conclusion: Perforation in duedenum is a rare entity that pediatric surgeons should encounter and keep in mind. Primary repair(duodenoraphy ± omentoplasty) is safe and reliable surgical treatment modality.

Keywords: Duodenal perforation, child, surgery, treatment


Çocuklarda duodenum perforasyonları

Şenol Emre, Emrah Aydın, Rahşan Özcan, Gonca Topuzlu Tekant, Ergun Erdoğan, Osman Faruk Şenyüz, Sinan Celayir
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Kliniğimizde duodenal perforasyon nedeniyle takip ve tedavisi yapılan olguların incelenmesidir.
Olgular ve Yöntem: Duodenal perforasyon tanısı ile 1990 – 2014 yılları arasında tedavi edilen 14 olgunun kayıtları geriye dönük olarak incelendi.
Bulgular: 1990 – 2014 yılları arasında kliniğimize başvuran 14 olgunun (8E, 6K) ort. başvuru yaşı 6,2 yıl (25 gün - 16 yıl)dı. İki olgu primer olarak başvuruda bulunurken, 12 olgu dış merkezlerden yönlendirilmişti. Ortalama başvuru süresi 3,2 (1 gün – 1 hafta) gündü. Perforasyon nedeni 10 olguda duodenal ülser, 3 olguda travmatik perforasyon, ichtiosisli 2 aylık bir olguda ise idiopatik idi. Bir olguda nesidioblastozis nedeniyle totale yakın pankreatektomi sonrasında hiperbilüribineminin devam etmesi üzerine yapılan laparotomide duodenal perforasyon saptanarak hastaya duodenum 1. ve 2. kıtalara rezeksiyon, pilor rezeksiyonu, koledekojejunostomi, gastrojejunostomi ve jejunojejunostomi uygulandı. Kalan 13 hastada primer tamir yapıldı. Primer tamir yapılan hastaların birinde ek olarak gastrostomi açılırken 9 olguya omentoplasti yapıldı. Takipte 12 olgunun herhangi bir klinik yakınması yokken, iki olgu kaybedilmiştir.
Sonuç: Duodenal perforasyonlar çocuk cerrahlarının nadir karşılaştıkları cerrahi problemlerden biridir. Bu nedenle karın ağrısının ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır. Cerrahi sağaltımda primer onarım (duodenorafi ± omentoplasti), etkin ve güvenli bir cerrahi yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Duodenum perforasyonu, çocuk, cerrahi, sağaltım


Şenol Emre, Emrah Aydın, Rahşan Özcan, Gonca Topuzlu Tekant, Ergun Erdoğan, Osman Faruk Şenyüz, Sinan Celayir. Duodenum perforations in children. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(1): 109-113

Corresponding Author: Şenol Emre, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale