Common carotid artery injury caused by a camel bite: case report and systematic review of the literature [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(1): 59-62 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.69822  

Common carotid artery injury caused by a camel bite: case report and systematic review of the literature

Fikri M Abu zidan1, Saleh Abdel Kader2, Radwan El Husseini2
1Trauma Group, Faculty Of Medicine And Health Sciences, Uae University, Al-ain Uae
2Vascular Surgery Unit, Department Of Surgery, Al-ain Hospital, Al-ain, Uae

A 25-year-old man was bitten in the neck by an aggressive camel, causing three small puncture wounds. The left carotid pulse of the patient was weakly palpated. Angiography showed irregular dissection of the distal part of the left common carotid artery. Neck exploration confirmed the findings. An interposition autogenous saphenous vein graft was performed successfully. The patient was discharged home in good condition. We have systematically reviewed the literature on this topic, and only four other similar cases were reported previously. Although camel bite wounds are small, they may penetrate deeply, causing serious injuries to the neck structures including the major vessels. Care should be taken when approaching male camels during the rutting season.

Keywords: Camel, carotid artery; injury; neck bite; trauma.


Deve ısırığının neden olduğu ana karotis arter yaralanması: Olgu sunumu ve literatürün sistematik biçimde gözden geçirilmesi

Fikri M Abu zidan1, Saleh Abdel Kader2, Radwan El Husseini2
1Bae Üniversitesi, Tıp Ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, Travma Grubu, Bae Al-ain
2Al-ain Hastanesi Cerrahi Kliniği, Vasküler Cerrahi Ünitesi, Al-ain, Bae

Yirmi beş yaşında bir erkek saldırgan bir deve tarafından boynundan ısırılmış ve boynunda üç küçük delici yara oluşmuştur. Sol karotis nabzı zayıf hissediliyordu. Anjiyografi sol ana karotis arterin distal segmentinde düzensiz kesiler olduğunu gösterdi. Boynun eksplorasyonu bu bulguları doğruladı. Otojen safen ven greft interpozisyonu başarıyla uygulandı. Hasta evine iyi durumda gönderildi. Bu konuya ilişkin literatürü sistematik biçimde gözden geçirdik ve yalnızca dört adet benzer olgu raporuna rastladık. Deve ısırığı yaraları küçük boyutlarda olmalarına rağmen derine penetre olabilerek ana damarlar dahil boyun oluşumlarında ciddi yaralanmalara neden olabilirler. Azgınlık dönemlerinde erkek develere yaklaşırken dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Boyun ısırığı, deve; karotis arter; travma; yaralanma.


Fikri M Abu zidan, Saleh Abdel Kader, Radwan El Husseini. Common carotid artery injury caused by a camel bite: case report and systematic review of the literature. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(1): 59-62

Corresponding Author: Fikri M Abu zidan, United Arab Emirates


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale