Strangulated Inguinal Hernia Accompanied With Paratesticular Leiomyosarcoma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-68709 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.68709  

Strangulated Inguinal Hernia Accompanied With Paratesticular Leiomyosarcoma

Birol Ağca1, Yalın İşcan1, Timuçin Aydın1, Aytaç Şahin2, Kemal Memişoğlu1
1University of Health Sciences, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, General Surgery Department
2University of Health Sciences, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Urology Department

Sarcomas that arise from the spermatic cord constitute 2.1% of soft tissue sarcomas and are observed at a rate of 1-2% in the genitourinary system. A 74-year-old patient presented to the emergency department with complaints of groin pain and swelling persisting for 3 days. On physical examination, at the right inguinal area, a firm mass that could not be reduced, which was approximately 5x5 cm in size and a right inguinal hernia were observed. Computed Tomography revealed a large hernia sac in the right inguinal area and a mass which was 77x55 mm in size was found within the hernial sac. Consequently, radical orchiectomy and hernia repair were performed for this patient. The diagnosis of leiomyosarcoma was made on the pathological evaluation of the mass. At the 7-month postoperative follow-up, no local relapse or distant metastasis was found. To conclude, although paratesticular leiomyosarcomas are rare, they should be kept in mind as one of the possible diagnoses for groups in older patients presenting with inguinal mass.

Keywords: Paratesticular Tumour, Leiomyosarcoma, İnguinal Hernia


Strangüle İnguinal Herniye Eşlik Eden Paratestiküler Leiomyosarkom

Birol Ağca1, Yalın İşcan1, Timuçin Aydın1, Aytaç Şahin2, Kemal Memişoğlu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

Spermatik kord kaynaklı sarkomlar yumuşak doku sarkomlarının %2.1 ve genitoüriner sistemde ise %1-2 oranlarında görülen nadir malignitedir. 74 yaşında erkek hasta son 3 gündür süren kasık ağrısı ve şişlik şikâyeti ile acil polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenede sağ inguinal bölgede yaklaşık 5x5 cm boyutlarında sert redükte edilemeyen kitle ve sağ inguinal herni tespit edildi. Bilgisayarlı tomografide sağ inguinal bölgede büyük bir herni kesesi ve içerisinde 77x55 mm ölçülerinde kitle saptanan hastaya radikal orşiektomi ve herni onarımı yapıldı. Kitlenin patolojik değerlendirmesinde paratestiküler leiomyosarkom tanısı konuldu. Ameliyat sonrası 7.ayda lokal nüks veya uzak metastaz izlenmedi. Sonuç olarak paratestiküler leiomyosarkomlar nadir görülmelerine rağmen özellikle inguinal kitle ile başvuran ileri yaştaki hasta grubunda akılda tutulması gereken bir durumdur.

Anahtar Kelimeler: Paratestiküler Tümör, Leiomyosarkom, Kasık Fıtığı
Corresponding Author: Birol Ağca, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale