Metal tea strainer as an external fixation tool in comminuted zygomatic arch fractures, an inexpensive and practical technique [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-68540 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.68540  

Metal tea strainer as an external fixation tool in comminuted zygomatic arch fractures, an inexpensive and practical technique

Medeni Volkan Kıyak1, Dağhan Dağdelen1, Işıl Akgün Demir1, Ayşin Yeşilada1, Semra Hacıkerim1, Anıl Demiröz2
1Şişli Hamidiye Etfal Research And Training Hospital, Department Of Plastic And Reconstructive Surgery, İstanbul, Turkey
2İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, Depatment Of Plastic, Reconstructive And Aesthetic Surgery

Keywords: Comminuted zygomatic arch fracture, internal fixation, external fixation, Gillies elevation technique, tea strainer, zygoma


Metal çay süzgecinin parçalı zigomatik arkus kırıklarında eksternal fiksasyon aracı olarak kullanımı, ucuz ve pratik bir teknik

Medeni Volkan Kıyak1, Dağhan Dağdelen1, Işıl Akgün Demir1, Ayşin Yeşilada1, Semra Hacıkerim1, Anıl Demiröz2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Parçalı zigomatik arkus kırığı, internal fiksasyon, eksternal fiksasyon, Gillies elevasyon tekniği, çay süzgeci, zigoma
Corresponding Author: Anıl Demiröz, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale