Emergency management of traumatic total scalp avulsion with microsurgical replantation [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(1): 66-70 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.68253  

Emergency management of traumatic total scalp avulsion with microsurgical replantation

Zhaohua Jiang, Shengli Li, Weigang Cao
Department Of Plastic And Reconstructive Surgery, Shanghai Ninth People

Total scalp avulsion is a rare but serious injury often resulting in defects of the hair-bearing skin, and it may even be life-threatening. Microsurgical hair-bearing scalp replantation is the first choice for the treatment of scalp avulsion. In this article, we describe the microsurgical replantation of two cases with total scalp avulsion. The avulsed scalp involved the hairy scalp, forehead, eyelids, ears, and part of the face. Initial management in the emergency department (ED) included correction of hemorrhagic shock with early blood transfusion, intravenous rehydration, and wound compression after rapid physical examination. A full trauma and preoperative workup prior to attempts at replantation needs to be performed to exclude any associated life-threatening injuries. Good form and function of the completely avulsed tissues and organs were achieved in both cases. Successful replantations can achieve the best esthetic and functional results when compared with other procedures. In addition to the microsurgical technique, preoperative evaluation and preparation in the ED are considered to be an important part of the successful salvage of the avulsed scalp.

Keywords: Emergency department, microsurgery; replantation; scalp avulsion.


Travmatik total kafa derisi avülsiyonunun mikrocerrahi replantasyonla acil tedavisi

Zhaohua Jiang, Shengli Li, Weigang Cao
Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Şangay, Dokuzuncu İnsanlar

Total kafa derisi avulsiyonu seyrek görülen, sıklıkla saçlı deride defektlere yol açan, hatta yaşamı tehdit edici olabilen ciddi bir yaralanmadır. Kafa derisi avulsiyonunda mikrocerrahiyle saçlı derinin replantasyonu ilk tedavi seçeneğidir. Bu yazıda, total kafa derisi avulsiyonu olan iki olguda mikrocerrahi replantasyon tekniğini anlattık. Avulsiyona uğramış kafa derisi saçlı kafa derisi, alın, göz kapağı, kulak ve yüzün bir bölümünü içermekteydi. Acil serviste ilk tedavi hızlı bir fiziksel inceleme sonrası erkenden hemorajik şoku düzeltmek için kan transfüzyonu, intravenöz rehidrasyon ile yaranın tamponla bastırılmasından ibarettir. Replantasyondan önce ameliyat öncesi dönemde, eşlik eden yaşamı tehdit edici yaralanmaları ekarte etmek için tam bir travma araştırması yapılmalıdır. İki olguda tam olarak avülsiyona uğramış dokular ve organlar morfoloji ve fonksiyonlarına kavuşmuştur. Başarılı replantasyonlar diğer prosedürlere göre en iyi estetik ve fonksiyonel sonuçları sağlayabilmektedir. Avulsiyone kafa derisinin başarılı onarımında mikrocerrahi tekniğe ilaveten acil serviste ameliyat öncesi değerlendirme ve hazırlığın önemli olduğu düşünülür.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, avulsiyon; kafa derisi; mikrocerrahi; replantasyon.


Zhaohua Jiang, Shengli Li, Weigang Cao. Emergency management of traumatic total scalp avulsion with microsurgical replantation. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(1): 66-70

Corresponding Author: Weigang Cao, China


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale