An unusual etiology in cold injury: Liquefied petroleum gas [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(3): 258-262 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.66378  

An unusual etiology in cold injury: Liquefied petroleum gas

Emin Kapı1, Mehmet Bozkurt2, Gaye Taylan Filinte2, Samet Vasfi Kuvat3, Celal Alioğlu2
1Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Adana State Hospital, Adana-Turkey
2Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
3Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, İstanbul University İstanbul Medical Faculty, İstanbul-Turkey

Cold injury is a condition that causes reversible and irreversible damage when tissues are exposed to cold. This injury occurs due to various etiologies, and the most commonly observed ones include contact with liquefied petroleum gas (LPG) used in households, vehicles, and industry. LPG is a type of gas stored in liquid state under high pressure within cylinders. LPG contains a mixture of propane and butane gases. Direct contact of these gases with the tissues has the potential to cause metabolic, toxic, and respiratory damage. In this study, we present the cases of four patients with cold injury in the face and upper extremity caused by a pressurized jet stream of liquid gas that escaped out of the valves of the LPG cylinders. The patients had bullous lesions in the upper extremities and the face and second- and third-degree cold injuries with fibrotic and necrotic areas. The superficial defects secondarily healed with minimal scarring, while the necrotic finger had to be amputated. Cold injury on the skin caused by high-pressure jet streams of liquid gas as in our study is a rare occurrence. Our patients are important cases due to the rare etiology of cold injury.

Keywords: Amputation, cold injury, LPG


Donuk hasarında alışılmadık bir etiyoloji: Likit petrol gaz

Emin Kapı1, Mehmet Bozkurt2, Gaye Taylan Filinte2, Samet Vasfi Kuvat3, Celal Alioğlu2
1Adana Devlet Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği, Adana, Türkiye
2Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitsi İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Donuk hasarı, soğuğa doğrudan ya da dolaylı yoldan maruz kalınması sonucunda etkilenen dokuda geri dönüşümlü ya da dönüşümsüz harabiyete neden olan bir durumdur. Donuk hasarı oluşumuna yol açan farklı etiyolojik nedenler bulunmaktadır. Bunlar arasında en sık karşılaşılan nedenler; ev, araç ya da endüstriyel alanlarda kullanılan LPG (liquefied-petroleum gases) temasına bağlı hasarlardır. LPG, yüksek basınç altında tanklar içerisinde sıvı halde depolanan bir yakıt türüdür. İçeriğinde propan ve bütan gazları karışım halinde bulunur. Bu gazların, dokularla direkt temas halinde metabolik, toksik ve solunumsal hasar oluşturma potansiyeli bulunmaktadır. Bu çalışmada, LPG tankının kapakçıklarından likid formdaki gazın yüksek basınçla fışkırması sonucunda oluşan jet akıma bağlı olarak üst ekstremite ve yüzde donuk hasarı oluşmasına neden olan dört olgu değerlendirildi. Olgularda üst ekstremite ve yüzde büllöz lezyonlar, fibrotik ve nekrotik alanlar içeren ikinci ve üçüncü derece donuk hasarları mevcuttu. Yüzeyel defektler sekonder olarak yer yer minimal skar alanları bırakarak iyileşti, parmaklarda nekroz gelişen olguya amputasyon uygulandı. Çalışmamızdaki olgularda olduğu gibi, likit nitrojen içeriğinin yüksek basınçla fışkırması ve deride donuk hasarı oluşturması sık rastlanan bir durum değildir. Olgularımız farklı bir donuk etiyolojisine sahip olması nedeniyle oldukça ilgi çekicidir.

Anahtar Kelimeler: Amputasyon, soğuk hasarı, LPG


Emin Kapı, Mehmet Bozkurt, Gaye Taylan Filinte, Samet Vasfi Kuvat, Celal Alioğlu. An unusual etiology in cold injury: Liquefied petroleum gas. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(3): 258-262

Corresponding Author: Emin Kapı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale