A comparison of the treatment results of dpen reduction internal fixation and intramedullary nailing in adult forearm diaphyseal fractures [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(3): 235-244 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.66267  

A comparison of the treatment results of dpen reduction internal fixation and intramedullary nailing in adult forearm diaphyseal fractures

Ahmet Köse1, Ali Aydın2, Naci Ezirmik2, Ömer Selim Yıldırım2
1Department of Orthopedics, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum-Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Atatürk University Faculty of Medicine, Erzurum-Turkey

BACKGROUND: We compared the union and functional results of intramedullary nailing and open reduction internal fixation treatment applied to adults with a forearm diaphysis fracture (fracture of the radius and/or ulna).
METHODS: We retrospectively examined 90 patients with completed skeletal maturation who were surgically treated for a forearm diaphyseal fracture. Patients with a Monteggia Galeazzi and ipsilateral upper extremity fracture and those with an open epiphyseal line, Type 3 open fracture, pathological fracture, or brain trauma were excluded from the study. Open reduction and internal fixation (ORIF) was applied to 42 patients (plate group), and intramedullary nailing was performed in 48 patients (intramedullary nailing group). Both treatment groups were compared with respect to time to union, joint range of motion, operating time, grip strength, Grace-Eversman criteria, and complications.
RESULTS: The mean operating time was 63.29 (range, 40–100) min in the plate group and 46.02 (range, 17–85) min in the intramedullary nailing group. The mean time to union was 13.19 (range, 10–20) and 10.85 (range, 8–20) weeks, respectively. While a statistically significant difference was determined between groups with respect to operating time and time to union, no difference was determined in the Grace-Eversman evaluation criteria, forearm supination, pronation degrees, and grip strength.
CONCLUSION: The results of this study showed a significant difference in the intramedullary nailing treatment with respect to time to union, operating time, and amount of bleeding compared with the ORIF treatment. However, no difference was determined in the functional evaluation criteria. Thus, both treatment methods are acceptable in the treatment of forearm diaphyseal fractures in adults with skeletal maturation.

Keywords: Forearm, internal fixation, intramedullary nail, open reduction.


Yetişkin önkol diafiz kırıklarında açık redüksiyon internal fiksasyon ve intramedüller çivi tedavi sonuçlarının karşılaştırılması

Ahmet Köse1, Ali Aydın2, Naci Ezirmik2, Ömer Selim Yıldırım2
1Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Kliniği, Erzurum, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye

AMAÇ: Yetişkin önkol diafiz kırığı (radius, ulna veya her iki kemik kırığı) olan hastalarda uyguladığımız intramedüller çivi tedavisi ile açık redüksiyon internal fiksasyon tedavi yöntemlerini kaynama ve fonksiyonel sonuçlar açısından karşılaştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Önkol diafiz kırığı nedeniyle cerrahi tedavi uyguladığımız, iskelet sistemi matürasyonu tamamlanmış 90 hastayı geriye dönük olarak inceledik. Monteggia, Galeazzi, ipsilateral üst ekstremite fraktürü olan hastalar, epifiz hattı açık hastalar, Tip 3 açık kırığı olan hastalar, patolojik kırığı olan hastalar ve beyin travması olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların 42’sine açık redüksiyon internal fiksasyon (plak grubu), 48’ine intramedüller çivi tedavisi (İM çivi grubu) uygulandı. İki tedavi grubu; kaynama zamanı, eklem hareket açıklığı, ameliyat süresi, kavrama gücü, Grace-Eversman kriterleri ve komplikasyon sonuçlarına göre karşılaştırıldı.
BULGULAR: Ameliyat süresi plak grubunda 63.29 (40–100) dakika, intramedüller çivi grubunda 46.02 (17–85) dakika idi. Plak grubunda ortalama kaynama süresi 13.19 (10–20) hafta, İM çivi grubunda ortalama 10.85 (8–20) hafta değerlendirildi. İstatistiksel olarak kaynama süresi ve ameliyat süreleri açısından her iki grup arasında anlamlı fark saptanırken Grace-Eversman değerlendirme kriterleri, önkol supinasyon, pronasyon dereceleri ve kavrama gücü açısından iki grup arasında fark saptanmadı.
TARTIŞMA: İntramedüller çivi tedavisinde kaynama süresi, ameliyat süresi ve kanama miktarı açısından açık redüksiyon internal fiksasyon tedavisine göre anlamlı fark saptandı. Ancak fonksiyonel değerlendirme kriterlerine göre fark saptanmamıştır. Bu nedenle iskelet sistemi matürasyonu tamamlanmış önkol diafiz kırığı olan erişkin hastalarda her iki tedavi metodu kabul edilebilir yöntemlerdir.

Anahtar Kelimeler: İntrameduller çivi, açık redüksiyon, internal fiksasyon, önkol


Ahmet Köse, Ali Aydın, Naci Ezirmik, Ömer Selim Yıldırım. A comparison of the treatment results of dpen reduction internal fixation and intramedullary nailing in adult forearm diaphyseal fractures. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(3): 235-244

Corresponding Author: Ahmet Köse, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale