Ingenious method of external fixator use to maintain alignment for nailing a proximal tibial shaft fracture [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(5): 397-401 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.66066  

Ingenious method of external fixator use to maintain alignment for nailing a proximal tibial shaft fracture

Prateek Behera1, Sameer Aggarwal1, Vishal Kumar1, Umesh Kumar Meena2, Balaji Saibaba1
1Department Of Orthopedics, PGIMER, Chandigarh, India
2Department Of Orthopedics, SMS Medical College, Jaipur, Rajasthan, India

Fractures of the tibia are one of the most commonly seen orthopedic injuries. Most of them result from a high velocity trauma. While intramedullary nailing of tibial diaphyseal fractures is considered as the golden standard form of treatment for such cases, many metaphyseal and metaphyseal-diaphyseal junction fractures can also be managed by nailing. Maintenance of alignment of such fractures during surgical procedure is often challenging as the pull of patellar tendon tends to extend the proximal fragment as soon as one flexes the knee for the surgical procedure. Numerous technical modifications have been described in the literature for successfully nailing such fractures including semi extended nailing, use of medial plates and external fixators among others. In this study, it was aimed to report two cases in which we used our ingenious method of applying external fixator for maintaining alignment of the fracture and aiding in the entire process of closed intramedullary nailing of metaphyseal tibial fractures by the conventional method. We were able to get good alignment during and after the closed surgery as observed on post-operative radiographs and believe that further evaluation of this technique may be of help to surgeons who want to avoid other techniques.

Keywords: Alignment, external fixator; intramedullary nailing; metaphyseal fractures; reduction; tibia fractures.


Bir proksimal tibia gövde kırığını çiviyle tespit için yaratıcı bir eksternal fiksatör kullanım yöntemi

Prateek Behera1, Sameer Aggarwal1, Vishal Kumar1, Umesh Kumar Meena2, Balaji Saibaba1
1Pgımer Ortopedi Bölümü, Chandigarh, India
2Sms Medikal Kolej, Ortopedi Bölümü, Jaipur, Rajasthan, India

Tibia kırıkları ortopedik yaralanmalar içinde en sık görülen kırıklardan biridir. Çoğu yüksek ivmeli travma sonucu oluşmaktadır. Tibia diyafiz kırıklarında intramedüller çivileme bu olgularda altın standart tedavi olarak kabul edilse bile bu çiviyle tespit yöntemiyle birçok metafiz ve metafiz-diyafiz bileşke kırıkları da tedavi edilebilmektedir. Cerrahi işlem sırasında bu kırıklarda hizalanmanın sağlanması, patella tendonundaki çekilme, cerrahi işiem için diz fleksiyona getirilir getirilmez proksimal fragmanı uzatma eğiliminde olduğundan sıklıkla zordur. Literatürde bu kırıkların çivilemeyle başarılı tespit edilmesi için diğer yöntemler arasında yarı-uzatılmış çivileme, iç yan plakların ve eksternal fiksatörün kullanılması gibi sayısız teknik modifikasyon tanımlanmıştır. Bu yazıda, kırığın hizalanmasını sağlamak için yaratıcı bir eksternal fiksatör uyguladığımız ve tibia metafiz kırıklarının konvansiyonel kapalı yöntemle intramedüller çiviyle tespitine tüm süreç boyunca devam edilen iki olgu sunuldu. Kapalı cerrahi sırasında ve sonrasında ameliyat sonrası radyografilerde gözlendiği gibi iyi bir hizalama sağladık. Başka teknikleri uygulamaktan kaçınmak isteyen cerrahlara yardımcı olmak için bu tekniğin ileri değerlendirmelerinin yararlı olabileceğine inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Eksternal fiksatör, hizalama; intramedüller çiviyle tespit, metafiz kırıkları; redüksiyon; tibia kırıkları.


Prateek Behera, Sameer Aggarwal, Vishal Kumar, Umesh Kumar Meena, Balaji Saibaba. Ingenious method of external fixator use to maintain alignment for nailing a proximal tibial shaft fracture. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(5): 397-401

Corresponding Author: Prateek Behera, India


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale