Electrical Burns and Complications: Data of a Tertiary Burn Center Intensive Care Unit [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-65780 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.65780  

Electrical Burns and Complications: Data of a Tertiary Burn Center Intensive Care Unit

Abdulkadir Başaran, Kayhan Gürbüz, Özer Özlü, Mete Demir, Orhan Eroğlu, Koray Daş
Burn Center, Department of General Surgery, Adana City Training and Research Hospital, Adana, Turkey

Background: To review the records of electrical burn patients hospitalized in our burn Intensive Care Unit (ICU) and to report the complications together with our treatment results.
Methods: Demographic data, burn mechanism, presentation, percentage of burn total body surface area (TBSA), abbreviated burn severity index (ABSI) scores, complications and treatment approaches of electrical burn patients admitted to our burn ICU between September 2017 and August 2018 were evaluated retrospectively.
Results: Electrical burn injury patients consisted 17.9% of the patients who were hospitalized in burn ICU (n=139). All patients were male and median age was 27.0 years. Twenty-three patients (92%) were burned with high voltage electricity. The median percentage of burn TBSA score was 20.0. Eight patients had accompanying head, vertebra or extremity injuries. Sixteen patients (64%) were injured at work. Sixteen patients (64%) recovered with complications. ICU stay and total hospital stay were significantly higher in the group that healed with complication (p=0.005 and p=0.001, respectively), however no significant differences were detected in burn TBSA and ABSI scores. TBSA and ABSI scores were correlated with ICU and total hospital stay.
Conclusions: The proportion of our electrical burn patients is higher than reported in the literature. Burn TBSA and ABSI scores seem unrelated with prognosis. As the majority of patients are burned with high-voltage electricity at work, these injuries can be reduced by following occupational safety principles. Because of the high rate of complications in electrical burns, an experienced health team in well-equipped centers should treat patients in accordance to updated guidelines.

Keywords: Electrical injury, Burn, Complications


Elektrik Yanıkları ve Komplikasyonları: Üçüncü Basamak Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi Verileri

Abdulkadir Başaran, Kayhan Gürbüz, Özer Özlü, Mete Demir, Orhan Eroğlu, Koray Daş
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Yanık Merkezi, Adana, Türkiye

Amaç: Yanık merkezi yoğun bakım ünitemizde tedavi edilen elektrik yanıklı hastaların verilerini gözden geçirerek tedavi sonuçlarımız ile birlikte komplikasyonları tartışmak amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Eylül 2017-Ağustos 2018 tarihleri arasında yanık merkezi yoğun bakım ünitesinde yatan elektrik yanıklı hastaların demografik verileri, yanık mekanizması, prezentasyonu, ortalama yanık total vücut alanı yüzdesi (TBSA), kısaltılmış yanık şiddeti indeksi (ABSI) skorları, komplikasyonlar ve tedavi yaklaşımları retrospektif olarak incelenmiştir.
Bulgular: Yanık merkezi yoğun bakım ünitemize yatırılan hastaların (n=139) %17.9’u elektrik yanığı hastası idi. Hastaların tümü erkekti ve ortanca yaşları 27.0 yıl idi. Hastaların 23’ü yüksek voltaj (%92), ikisi düşük voltaj (%8) elektrik ile yanmıştı. Ortanca yanık TBSA skoru 20.0 idi. Sekiz hastada eşlik eden baş, vertebra veya ekstremite yaralanmaları mevcuttu. Hastaların 16’sı (%64) işte yaralanmıştı. Onaltı hasta (%64) komplikasyonla iyileşti. Komplikasyonla iyileşen grupta yoğun bakım ve toplam hastane kalış süreleri istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla p=0.005 ve p=0.001), ancak TBSA ve ABSI skorlarında anlamlı farklılık görülmedi. TBSA ve ABSI skorları yoğun bakım ve toplam hastane yatış süreleri ile korele bulundu.
Sonuç: Elektrik yanıklı hastalarımızın yüzdesi literatürde belirtilenden yüksektir. Yanık TBSA ve ABSI skorlarının prognozla ilişkili olmadığı görülmüştür. Elektrik yanıklı hastaların çoğunluğu iş kazasında yüksek voltajla yaralandığından, iş güvenliği ilkelerine uyulması bu yaralanmaları azaltabilir. Elektrik yanıklarında komplikasyon oranı yüksek olduğundan hastaların deneyimli sağlık ekibi eşliğinde, tam donanımlı merkezlerde, güncel rehberlere göre tedavisi yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Elektrik yaralanması, Yanık, Komplikasyonlar
Corresponding Author: Abdulkadir Başaran, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale