Results of arthroscopic repair of triangular fibrocartilage complex peripheral tears (Palmer type 1B) [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(3): 205-210 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.63933  

Results of arthroscopic repair of triangular fibrocartilage complex peripheral tears (Palmer type 1B)

Fatih Kabakas1, İsmail Bülent Ozcelik1, Meriç Uğurlar2, Berkan Mersa1, Memet Yazar3, Metin Uzun4
1İst-el Hand Surgery Microsurgery And Rehabilitation Group
2Kartal Yavuz Selim Goverment Hospital Orthopedics And Traumatology Clinic
3Şişli Etfal Training And Research Hospital Plastic And Reconstructive Clinic
4Maslak Acıbadem Hospital Orthopedics And Traumatology Clinic

BACKGROUND: Triangular fibrocartilage complex (TFCC) injury is the major cause of wrist pain on the ulnar side. In this study, treatment outcomes of arthroscopically repaired peripheral TFCC tears (Palmer type 1B) were evaluated retrospectively.
METHODS: Thirty-eight patients (30 males, 8 females; mean age 27.6; range 19 to 42 years) with TFCC tears (Palmer type 1B) who were treated arthroscopically between February 2007-July 2012 were evaluated retrospectively. The data were collected by Mayo wrist evaluation form and by preoperative and postoperative visual analogue scale (VAS).
RESULTS: The results of the data collected by the Mayo wrist evaluation forms were perfect in 30 patients and good in 8 patients. Preoperative VAS was 6.53 (range: 4.5-8.2) and postoperative VAS was 1.48 (range: 0.3-3.1).
DISCUSSION: With the arthroscopic technique, TFCC tears can be repaired with minimal harm and better visualization, and evaluation of all the structures of the wrist can be done. Outside-to-inside suturing technique, which is performed through the portal opened 1 cm inferior to the 6R portal, is the least traumatic technique and does not carry the risk of injury to the superficial branch of the ulnar nerve. With this technique, the complaints of preoperative pain can be eliminated significantly.

Keywords: Arthroscopy, wrist injury; wrist joint; triangular fibrocartilage.


Triangular fibrokartilaj kompleks periferik (Palmer tip 1B) yırtıklarında artroskopik tamir sonuçları

Fatih Kabakas1, İsmail Bülent Ozcelik1, Meriç Uğurlar2, Berkan Mersa1, Memet Yazar3, Metin Uzun4
1İst-el El Cerrahi Mikrocerrahi Ve Rehabilitasyon Grubu
2Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği
3Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Plastik Ve Rekonstruktif Cerrahi Kliniği
4Maslak Acıbadem Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği

AMAÇ: Triangular fibrokartilaj kompleks (TFKK) hasarlanması el bileğinin ulnar taraf ağrılarının başlıca nedenidir. Bu çalışmada, artroskopik olarak onarılan TFKK periferik (Palmer tip 1B) yırtıklarının tedavi sonuçları geriye dönük olarak değerlendirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM: TFKK periferik (Palmer tip 1B) yırtığı nedeniyle Şubat 2007-Temmuz 2012 arasında artroskopik tamir uygulanan 38 hasta (30 erkek, 8 kadın; ortalama yaş 27.6; dağılım: 19-42) değerlendirildi. Değerlendirme Mayo el bileği değerlendirme formu ve ameliyat öncesi, ameliyat sonrası VAS (Görsel analog skala) ile yapıldı.
BULGULAR: Hastaların Mayo el bileği değerlendirme formu ile yapılan değerlendirme sonuçlarına göre 30 hasta mükemmel, sekiz hasta iyi olarak değerlendirildi. Ameliyat öncesi VAS 6.53 (dağılım: 4.5-8.2) ameliyat sonrası VAS 1.48 (dağılım: 0.3-3.1) olarak saptandı.
SONUÇ: Artroskopik teknikle minimal hasarlanma ile TFKK tamiri yapılabilmekte, eklemin tüm yapılarının daha iyi görüntülenmesi ve değerlendirilmesi sağlanabilmektedir. 6R portalin 1 cm altından açılan portalden uygulanan dışarıdan içeriye dikiş tekniği ulnar sinir yüzeyel dalının etkilenme olasılığının olmadığı minimal travmatik yöntemdir. Bu yöntem ile ameliyat öncesi ağrı şikayetlerinin anlamlı olarak giderilmesi mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Artroskopi, el bileği eklemi; el bileği yaralanmaları; triangular fibrokartilaj kompleks.


Fatih Kabakas, İsmail Bülent Ozcelik, Meriç Uğurlar, Berkan Mersa, Memet Yazar, Metin Uzun. Results of arthroscopic repair of triangular fibrocartilage complex peripheral tears (Palmer type 1B). Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(3): 205-210

Corresponding Author: İsmail Bülent Ozcelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale