Bridge treatment for early cholecystectomy in geriatric patients with acute cholecystitis: Percutaneous cholecystostomy [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(6): 501-506 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.63668  

Bridge treatment for early cholecystectomy in geriatric patients with acute cholecystitis: Percutaneous cholecystostomy

Sezgin Zeren1, Zülfü Bayhan1, Cengiz Koçak2, Uğur Kesici3, Mehmet Korkmaz4, Mehmet Fatih Ekici1, Mustafa Cem Algın1, Faik Yaylak1
1Department of General Surgery, Dumlupınar University Faculty of Medicine, Kütahya-Turkey
2Department of Pathology, Dumlupınar University Faculty of Medicine, Kütahya-Turkey
3Department of General Surgery, Beykent University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
4Department of Radiology, Dumlupınar University Faculty of Medicine, Kütahya-Turkey

BACKGROUND: The main cause of acute cholecystitis (AC) is gallstones, and the incidence of gallstones in elderly patients is high.
METHODS: In this study, we aimed to investigate the efficacy of percutaneous cholecystostomy (PC) before early cholecystectomy in geriatric patients with AC. This retrospective study included 85 patients undergoing laparoscopic or conventional cholecystectomy during early stage of calculous AC.
RESULTS: All patients were over 65 years old and were divided into two groups: Group I, PC plus early cholecystectomy and Group II, only cholecystectomy without PC. Data on age, sex, status of PC before surgery, postoperative complications, postoperative mortality, surgical method, and postoperative hospitalization duration were recorded in our study. The average age in the groups I and II was 75.7±7.5 and 73.7±7.2 years, respectively, indicating insignificant difference (p=0.223). Although postoperative complication rate was two fold in the non-PC group, the PC plus cholecystectomy group has a few complications (p=0.032). Postoperative mortality was evidently lower in patients who first underwent PC and followed by cholecystectomy (p=0.017). The average hospitalization duration in groups I and II were 5.6±2.4 days and 11.2±7.7 days, respectively (p<0.001).
CONCLUSION: Urgent laparoscopic cholecystectomy is still the best surgical treatment modality for calculous AC. Further, our study results showed that in geriatric patients, bridge treatment, such as PC, can be useful for reducing postoperative complication rates.

Keywords: Acute cholecystitis, bridge treatment, cholecystectomy, percutaneous cholecystostomy, postoperative complication.


Akut kolesistitli yaşlı hastalarda erken kolesistektomi için köprü tedavisi: Perkütan kolesistostomi

Sezgin Zeren1, Zülfü Bayhan1, Cengiz Koçak2, Uğur Kesici3, Mehmet Korkmaz4, Mehmet Fatih Ekici1, Mustafa Cem Algın1, Faik Yaylak1
1Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kütahya
2Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kütahya
3Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
4Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kütahya

AMAÇ: Akut kolesistitin (AC) başlıca sebebi safra taşlarıdır. Yaşlı hastalarda safra taşı insidansı artmaktadır. Bu çalışmada, akut kolesistitli yaşlı hastalarda erken kolesistektomi öncesi perkütan kolesistostominin (PK) etkinliğinin araştırılması amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu geriye dönük çalışma konvansiyonel veya laparoskopik kolesistektomiye (LC) giden 85 erken evre akut taşlı kolesistitli hasta içermektedir. Tüm hastalar 65 yaş üzerindedir.
BULGULAR: Hastalar iki gruba ayrıldı. Grup I; PK+erken kolesistektomi ve Grup II; yalnızca kolesistektomi. Çalışmamızda yaş, cinsiyet, cerrahi öncesi PK durumu, ameliyat sonrası komplikasyon, ameliyat sonrası mortalite, cerrahi yöntem ve ameliyat sonrası hastanede kalış süresi kaydedildi. Ortalama yaş 75.7±7.5 ve 73.7±7.2 idi. İki grup arasında anlamlı fark yoktu (p=0.041). Ameliyat sonrası komplikasyon oranı PK uygulanmayan grupta iki kat iken, PK ile kolesistektomi yapılan grupta az komplikasyon mevcuttu (p=0.032). Ameliyat sonrası mortalite bariz şekilde PK sonrası kolesistektomi uygulanan hastalarda düşüktü (p=0.017). Ortalama hastane yatış süresi grup I’de 5.6±2.4 gün ve Grup 2’de 11.2±7.7 gündü (p<0.001).
TARTIŞMA: Akut taşlı kolesistitte acil laparoskopik kolesistektomi hala en iyi cerrahi yöntemdir. Ayrıca çalışmamıza göre, geriatrik hastalarda perkütan kolesistostomi geçiş tedavisi ameliyat sonrası komplikasyon oranlarını azaltmada faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut kolesistit, erken cerrahi, geriatrik, hastanede kalış, kolesistektomi, perkütan kolesistostomi.


Sezgin Zeren, Zülfü Bayhan, Cengiz Koçak, Uğur Kesici, Mehmet Korkmaz, Mehmet Fatih Ekici, Mustafa Cem Algın, Faik Yaylak. Bridge treatment for early cholecystectomy in geriatric patients with acute cholecystitis: Percutaneous cholecystostomy. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(6): 501-506

Corresponding Author: Uğur Kesici, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale