A case report of multiple fractures with arterial vasospasm associated with ergotamine use [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(5): 475-479 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.63626  

A case report of multiple fractures with arterial vasospasm associated with ergotamine use

Abdullah Küçükalp1, Kemal Durak2, Muhammet Sadık Bilgen2
1Department Of Orthopaedics And Traumatology, Susehri State Hospital, Sivas, Turkey
2Department Of Orthopaedics And Traumatology, Uludag University Medical Faculty, Bursa, Turkey

Vasospasm that develops in association with ergotamine use is a rarely seen but well-understood complication. A case is presented here of multiple fractures in which arteriospasm affecting all the arteries of the lower limb on the same side occurred 10 days post-trauma. In this case, the arteriospasm resulting from ergotamine addiction and high doses of ergotamine, which may be confused with post-traumatic angiospasm, was treated with a marcaine infusion by epidural catheter and heparin, iliomedin and nitronal infusion intravenously. This clinical condition should be borne in mind for all trauma cases determined to have arterial vasospasm, and the use of ergotamine must be queried when taking the anamnesis from the patient.

Keywords: Ergotamine addiction, migraine, multiple fractures, vasospasm.


Çoklu kırıklı bir olguda ergotamin kullanımına bağlı arteriyel vazospazm

Abdullah Küçükalp1, Kemal Durak2, Muhammet Sadık Bilgen2
1Suşehri Devlet Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, Sivas, Türkiye
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Ergotamin kullanımına bağlı gelişen vazospazm nadir görülen ve iyi bilinen bir komplikasyondur. Bu yazıda çoklu kırığı olan ve travma sonrası 10. günde görülen ve aynı taraf alt ekstremitede tüm arterlerin etkilendiği arteriyospazm olgusu sunuldu. Bu olguda travma sonrası anjiyospazm ile karışabilecek olan ergotamin bağımlılığı ve aşırı doz egotamin kullanımı sonucu ortaya çıkan arteriyospazm; epidural kateter aracılığı ile marcain infüzyonu, intravenöz yolla heparin, iliomedin ve nitronal infüzyonu ile tedavi edildi. Tüm arteryel vazospazm saptanan travma olgularında bu klinik durum akılda tutulmalı ve hastadan anamnez alınırken ergotamin kullanımı mutlaka sorgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ergotamin bağımlılığı, migren, çoklu kırık, vazospazm.


Abdullah Küçükalp, Kemal Durak, Muhammet Sadık Bilgen. A case report of multiple fractures with arterial vasospasm associated with ergotamine use. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(5): 475-479

Corresponding Author: Abdullah Küçükalp, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale