Torsion of a preperitoneal pedunculated lipoma of anterior abdominal wall mimicking acute appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(5): 502-504 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.63500  

Torsion of a preperitoneal pedunculated lipoma of anterior abdominal wall mimicking acute appendicitis

İbrahim Ali Özemir1, Kıvılcım Orhun1, Çağrı Bilgiç1, Tunç Eren1, Barış Bayraktar1, Ebru Zemheri2, Özgür Ekinci1, Orhan Alimoğlu1
1Istanbul Medeniyet University, Goztepe Education and Research Hospital, Department of General Surgery, Istanbul, Turkey
2Istanbul Medeniyet University, Goztepe Education and Research Hospital, Department of Pathology, Istanbul, Turkey

Lipoma is the most common benign tumor of adipose tissue. Lipomas can occur almost anywhere in the body, but are rarely found in parietal peritoneum of abdominal wall. Occasionally lipomas are detected incidentally during abdominal surgery for other organ pathologies. Presently described is rare case of torsion of pedunculated lipoma originating in parietal peritoneum of anterior abdominal wall causing abdominal pain that mimicked acute appendicitis in 35-year-old woman.

Keywords: Abdominal wall lipoma, acute abdominal pain, minimally invasive surgery.


Akut apandisiti taklit eden karın ön duvarı yerleşimli preperitoneal saplı lipom torsiyonu

İbrahim Ali Özemir1, Kıvılcım Orhun1, Çağrı Bilgiç1, Tunç Eren1, Barış Bayraktar1, Ebru Zemheri2, Özgür Ekinci1, Orhan Alimoğlu1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilimdalı, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilimdalı, İstanbul

Lipomlar erişkinlerde adipöz dokunun en sık görülen benign tümörleridir. Vücudun heryerinde görülebilmekle beraber, karın içinde özellikle de preperitoneal bölgede nadiren saptanmaktadırlar. Genel olarak farklı patolojiler için yapılan inceleme ve ameliyat esnasında rastlantısal olarak tespit edilmelerine rağmen çok nadir olarak da lipomun kendisi akut karını taklit eden patolojilere yol açabilmektedir. Bu yazıda, akut apandisiti taklit eden bulgularla acile başvuran ve laparaskopik eksplorasyonda karın sağ alt kadranda preperitoneal yerleşimli torsiyone olmuş saplı lipom saptanan 35 yaşındaki kadın hasta literatür eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Akut karın, karın duvarı lipomu, minimal invaziv cerrahi.


İbrahim Ali Özemir, Kıvılcım Orhun, Çağrı Bilgiç, Tunç Eren, Barış Bayraktar, Ebru Zemheri, Özgür Ekinci, Orhan Alimoğlu. Torsion of a preperitoneal pedunculated lipoma of anterior abdominal wall mimicking acute appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(5): 502-504

Corresponding Author: İbrahim Ali Özemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale