Comparison of methods for closure of appendix stump during laparoscopic appendectomy using endoloops: Single surgeon experience [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-63249 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.63249  

Comparison of methods for closure of appendix stump during laparoscopic appendectomy using endoloops: Single surgeon experience

Yahya Çelik, Ozan Andaç Erbil
Kocaeli Gebze Fatih State Hospital

Objective
In this study, we aimed to retrospectively assess the results for patients in our clinic who have undergone a laparoscopic appendectomy using single or double endoloops, with reference to the literature.
Material and method
This study included 251 patients who were operated on by a single surgeon; 137 of the patients were male (54.6%) and 114 were female (45.4%). Patients were divided into two groups based on the type of endoloop procedure that was used. Group 1 included 107 patients for whom single endoloop was used. Group II included 144 patients for whom double endoloop was used. Age, sex, duration of operation, length of hospital stay, pathological findings, perioperative appendix findings, perioperative abdominal findings, post-operative complications requiring hospitalization and wound infections were assessed for each patient. Patients were also assessed statistically for complications.

Results
There were no significant differences in the demographic characteristics, perioperative surgery findings, pathological findings or duration of hospital stays between the two groups; however, the duration of operation was shorter in Group I (54.9 ± 16.1 min) as compared to Group II (61.2 ± 18.8 min). The incidence of complications requiring rehospitalization was statistically significantly lower in Group I (1.9%; n: 2) as compared to Group II (9%; n: 13) (p: 0.018). There were no complications requiring re-operation for patients in Group I. In Group II, 4 patients (2.8%) required re-operation, however this difference is not statistically significant. In terms of wound infection, there was also no significant difference between Group I (7.5% n: 8) and Group II (4.9% n: 7).
Conclusion
Using a double endoloop does not decrease the risk of post-operative complications, but it does increase the cost and the duration of the operation. We have concluded that using a single endoloop in a laparoscopic appendectomy may be more appropriate.

Keywords: laparoscopic appendectomy, closure of stump, endoloop, appendix


Laparoskopik Apendektomilerde Endoloop İle Güdük Kapama Tekniği Karşılaştırılması: Tek Hekim Deneyimi

Yahya Çelik, Ozan Andaç Erbil
Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi

Amaç:
Bu çalışmada kliniğimizde çift ya da tek endo-loop kullanılarak laparoskopik apendektomi yapılan hastalarımızın sonuçlarını literatür eşliğinde retrospektif olarak değerlendirmeyi amaçladık.
Materyal metod:
Çalışmaya 137 erkek (%54,6) ve 114 kadın (%45,4) olmak üzere tek cerrah tarafından ameliyat edilen toplam 251 hasta katıldı. Hastaların 107 si tek endo-loop yönteminin kullanıldığı grup I, 144 ü çift endo-loop yönteminin kullanıldığı grup II idi. Hastaların yaş cinsiyet, ameliyat süresi, hastanede yatma süresi,patoloji bulguları, perioperatif apendiks bulguları, perioperatif batın bulguları, postoperative yatış gereken komplikasyonlar, postoperative ameliyat gereken komplikasyonlar ve yara yeri enfeksiyonu bakıldı. komplikasyonlar açısından istatistiksel olarak incelendi.

Bulgular
Her iki grup arasında demografik özellikler, perioperative ameliyat bulguları, patoloji bulguları, post operative bulgular hastanede yatış süreleri arasında anlamlı fark izlenmedi. Ameliyat süreleri grup I de (54,9±16,1 ) grup II den ( 61,2 ± 18,8 ) daha kısa bulundu. Tekrar yatış gerektiren komplikasyonlar grup I’de (%1,9; n: 2) grupII’den ( %9; n: 13) istatistiksel açıdan anlamlı olarak az bulundu (p: 0,018). Tekrar ameliyat gereken komplikasyon grup I’de olmadı. Grup II’de dört hastada(%2.8) oldu. İstatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Yara yeri enfeksiyonu grup I (%7,5 n: 8) ile grup II (%4.9 n: 7) arasında anlamlı fark izlenmedi.
Sonuç:
Çift endoloop kullanmak postoperative komlikasyonları azaltmamakla birlikte ameliyat maliyetini artırmakta ve ameliyat süresini uzatmaktadır. Laparoskopik apendektomide loop kullanımında tek loop kullanmanın daha uygun olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: laparoskopik apendektomi, güdük kapama, endoloop, apendisit
Corresponding Author: Yahya Çelik, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale