A rare case of acute mechanical intestinal obstruction: Colonic endometriosis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(1): 148-151 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.62705  

A rare case of acute mechanical intestinal obstruction: Colonic endometriosis

Mehmet Zeki Buldanlı1, İbrahim Ali Özemir2, Oktay Yener2, Yasemin Dölek3
1Department of General Surgery, Çankırı State Hospital, Çankırı-Turkey
2Department of General Surgery, İstanbul Medeniyet University, Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
3Department of Medical Pathology, Çankırı State Hospital, Çankırı-Turkey

Endometriosis is a disease seen in women at reproductive age, characterized by extrauterine localization of endometrial tissue. Colonic endometriosis rarely causes acute mechanical intestinal obstruction (AMIO). It may also be presented with pelvic pain, dyspareunia, tenesmus, painful defecation related to the menstrual cycle. In the literature, 3-37% of the gastrointestinal location was reported and AMIO was observed in 7-23% of these cases. There are only few cases of mechanical obstruction related to sigmoid endometriosis mimicking colon malignancy. In this study, we aim to report a case of a 40-year-old patient with AMIO developed secondary to colonic endometriosis in light of the literature. The patient was discharged with full surgical recovery after the Hartmann procedure was performed, and the pathological diagnosis was reached as endometriosis. At the post-operative sixth-month colostomy, closure and bilateral oophorectomy were performed with the patient’s will. The patient was discharged with surgical recovery and is still being regularly followed up. Endometriosis is a gynecological disease that may occur in all organ systems even though the most common location is the overs. Gastrointestinal located endometriosis should, therefore, be kept in mind in the etiology of AMIO in women at reproductive age and the related symptoms should be questioned in differential diagnosis.

Keywords: Acute mechanical intestinal obstruction, endometriosis; ileus.


Nadir görülen bir akut mekanik intestinal obstrüksiyon olgusu: Kolonik endometriozis

Mehmet Zeki Buldanlı1, İbrahim Ali Özemir2, Oktay Yener2, Yasemin Dölek3
1Çankırı Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Çankırı
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
3Çankırı Devlet Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği, Çankırı

Endometriozis, üreme çağı kadınlarda görülen, endometrium dokusunun uterus dışında yer alması ile kendini gösteren bir hastalıktır. Kolonik endometriozis menstrüal siklusla ilişkili pelvik ağrı, disparoni, tenesmus ve ağrılı dışkılama şikayetleri ile ortaya çıkabildiği gibi, nadiren akut mekanik intestinal obstrüksiyona (AMİO) da yol açabilmektedir. Literatürde %3–37 oranında gastrointestinal yerleşim bildirilmiş olup bu olguların da %7–23’ünde AMIO kliniği bildirilmiştir. Literatürde kolon malignitesini taklit eden sigmoid endometriozise bağlı az sayıda mekanik obstrüksiyon olgusu bulunmaktadır. Biz de kolonik endometriozise ikincil olarak gelişen AMİO saptanan 40 yaşındaki kadın hastayı literatür eşliğinde sunmayı amaçladık. Hartmann prosedürü uygulanan ve cerrahi tam iyileşme ile taburcu edilen hastada patolojik incelemede endometriozis tespit edildi. Ameliyat sonrası 6. ayda kolostomi kapatılması ve kendi isteğiyle bilateral ooferektomi operasyonu uygulanan hastanın takipleri devam etmektedir. Endometriozis tüm organları tutabilen jinekolojik bir hastalık olup gastrointestinal yerleşimi AMİO etiyolojisinde özellikle reprodüktif dönemdeki kadın hastalarda akılda tutulmalı ve ilişkili semptomlar sorgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akut mekanik intestinal obstrüksiyon, endometriozis; ileus.


Mehmet Zeki Buldanlı, İbrahim Ali Özemir, Oktay Yener, Yasemin Dölek. A rare case of acute mechanical intestinal obstruction: Colonic endometriosis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(1): 148-151

Corresponding Author: Mehmet Zeki Buldanlı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale