Bouveret syndrome: A fatal diagnostic dilemma of gastric outlet obstruction [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(2): 157-159 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.62558  

Bouveret syndrome: A fatal diagnostic dilemma of gastric outlet obstruction

Fazil Saglam, Emre Sivrikoz, Ali Alemdar, Sedat Kamali, Ufuk Arslan, Hakan Guven
Okmeydani Training And Research Hospital, Department Of General Surgery

The patient presented in this study was a 54-year-old woman complaining of nausea and vomiting, onset preceding four days, with no significant past medical history and an unremarkable surgical history. The patient was afebrile and hypertensive. Physical examination revealed a non-tender abdomen, and initial laboratory evaluation revealed elevated blood glucose level, ketonuria, leukocytosis, elevated C-reactive protein, gamma glutamyl transferase, lactate dehydrogenase, and total bilirubin. The patient was admitted to the internal medicine ward due to new onset of diabetes mellitus. Due to persistent nausea and vomiting, gastroscopy revealed a healed duodenal ulcer, and abdominal ultrasonography revealed cholelithiasis. The medical condition of the patient deteriorated further in the internal medicine ward, with impending hypotension, tachycardia, leukocytosis, and acute renal failure, and she was admitted to the intensive care unit due to septic shock. A computerized tomography was obtained, which revealed an impacted gallstone in the distal duodenum. The patient was taken to the operating room. The gallstone was encountered in proximal jejunum immediately distal to the ligament of Treitz. A longitudinal enterotomy was made, and the stone was extracted. Her drains were cleared on postoperative day 5, and gastrointestinal function returned to normal. Unfortunately, the patient developed an overwhelming sepsis due to bacteremia and fungemia, and died on post-operative day 19.

Keywords: Bouveret syndrome, diabetes; gastric outlet obstruction.


Bouveret sendromu: Mide çıkış yolu obstrüksiyonunda ölümcül bir tanısal ikilem

Fazil Saglam, Emre Sivrikoz, Ali Alemdar, Sedat Kamali, Ufuk Arslan, Hakan Guven
Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

Bilinen ek hastalığı ve geçirilmiş ameliyat öyküsü olmayan 54 yaşında kadın hasta dört gündür devam eden bulantı ve kusma yakınmasıyla acil servise başvurdu. Fizik muayenede karında hassasiyet saptanmadı. Başvurusunda yapılan laboratuvar incelemelerinde yüksek kan şekeri, ketonüri, lökositoz, yüksek C-reaktif protein, gama-glutamil-transferaz, laktat dehidrogenaz ve total bilirubin saptandı. Hasta yeni başlangıç diabetes mellitus tanısıyla dahiliye servisine yatırıldı ve rutin incelemelerine başlandı. Devam eden bulantı ve kusma nedeniyle yapılan gastroskopide iyileşmiş duodenal ülser saptandı. Karın ultrasonografisinde kolelityazis saptandı. Dahiliye servisinde incelemeleri devam etmekteyken hastanın tıbbi durumu giderek kötüleşti. Hipotansiyon, taşikardi, lökositoz ve akut böbrek yetersizliği gelişen hasta septik şok tanısıyla yoğun bakım ünitesine alınarak intravenöz dopamin infüzyonu başlandı. Çekilen bilgisayarlı tomografide distal duodenumda sıkışmış görünümde bir safra taşı saptandı. YBU’da vital bulguları stabilize edilen hasta ameliyata alındı. Laparotomiyi takiben Treitz ligamanı distalinde proksimal jejunumda safra taşı görüldü. Longitudinal enterotomi ile taş çıkarıldı. Hasta tekrar YBU’ya alındı. Ameliyat sonrası beşinci günde drenleri alınan hastanın gastrointestinal fonksiyonları normale döndü. Takiplerinde bakteriyemi ve fungemiye sekonder sepsis gelişen hasta ameliyat sonrası 19. günde kaybedildi.

Anahtar Kelimeler: Bouveret sendromu, diyabet; mide çıkış yolu obstrüksiyonu.


Fazil Saglam, Emre Sivrikoz, Ali Alemdar, Sedat Kamali, Ufuk Arslan, Hakan Guven. Bouveret syndrome: A fatal diagnostic dilemma of gastric outlet obstruction. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(2): 157-159

Corresponding Author: Fazil Saglam, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale