Surgical Treatment Of Displaced Intraarticular Calcaneus Fractures Using Anatomical Lateral Frame Plate [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-62355 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.62355  

Surgical Treatment Of Displaced Intraarticular Calcaneus Fractures Using Anatomical Lateral Frame Plate

Irfan Esenkaya1, Fatih Turkmensoy2, Bahattin Kemah3, Oguz Sükrü Poyanli1
1Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training & Research Hospital, Department Of Orthopaedics & Traumatology, Istanbul, Turkey
2Ministry of Health, Afyon Dinar State Hospital, Orthopaedics & Traumatology, Afyon, Turkey
3Ministry of Health, Agri State Hospital, Orthopaedics & Traumatology, Agri, Turkey

Aim: The aim of the current study is to evaluate the results obtained from the anatomical lateral frame plate treatment of displaced intraarticular calcaneus fractures.

Methods: 14 displaced intraarticular fractures of 13 patients (3 females, 10 males. Mean age: 37.5 years) were included in the current study. All the patients were performed widened lateral approach and supported by auto grafts following joint line reduction. They were then fixated by anatomical lateral frame plate. All the joints were stabilized by casting after the operation. All the patients were prescribed controlled and full weight bearing at the 6-8th and 12th weeks, respectively.

Results: Mean follow up of patients was 28 months. The fractures were classified according to Sanders system. Clinical scoring of the patients was performed according to AOFAS, Creighton-Nebraska, and Maryland systems. According to these systems, the mean scores of the patients were 83.7, 75.7, and 88.5 respectively.

Discussion: In the current study, we have defined the results of anatomical lateral frame plate treatment in patients with displaced intraarticular calcaneus fractures. We have obtained clinically and radiologically satisfactory results with the anatomical compatibility of plate to the lateral surface of the calcaneus.

Keywords: Calcaneus fracture, Intraarticular calcaneus fracture, lateral frame plate


Deplase Eklem İçi Kalkaneus Kırıklarının Anatomik Lateral Çerçeve Plak Kullanılarak Cerrahi Tedavisi

Irfan Esenkaya1, Fatih Turkmensoy2, Bahattin Kemah3, Oguz Sükrü Poyanli1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı,İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı, Afyon Dinar Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Afyon, Türkiye
3Sağlık Bakanlığı, Ağrı Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Ağrı, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı deplase eklem içi kalkaneus kırıklarının tedavisinde uyguladığımız anatomik lateral çerçeve plak sonuçlarını değerlendirmektir.

Metod: Çalışmaya 13 hastanın (kadın: 3, erkek: 10, Ortalama yaş: 37,5) 14 deplase eklem içi kırığı olan hasta alındı. Tüm hastalara genişletilmiş lateral yaklaşım uygulandı ve eklem hattı redükte edildikten sonra otogreft kullanılarak desteklendi. Daha sonra da anatomik lateral çerçeve plak ile tespit edildi. Ameliyattan sonra tüm hastalara atel uygulandı. Ameliyattan sonra hastalara 6-8. haftalarda kontrollü, 12. Haftadan sonra ise tam yük verdirildi.

Bulgular: Hastaların ortalama takip süresi 28 aydı. Kırıkların sınıflaması Sanders sistemine göre yapıldı. Hastaların klinik skorlamaları AOFAS, Creighton-Nebreska ve Maryland skorlama sistemleri kullanılarak yapıldı. Hastaların bu skor sistemlerine göre ortalaması sırası ile 83.7, 75.7, 88.5 olarak bulundu.

Tartışma: Çalışmamızda deplase eklem içi kalkaneus kırığı olan hastalarda kullandığımız anatomik lateral çerçeve plak tasarımımızın sonuçlarını tanımladık. Kullandığımız plağın kalkaneusun lateral yüzüne anatomik olarak oturmasıyla hem klinik hem de radyolojik olarak yeterli ve tatmin edici sonuçlar elde ettik.

Anahtar Kelimeler: Kalkaneus kırığı, Eklem içi kalkaneus kırığı, Lateral plaklama
Corresponding Author: Bahattin Kemah, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale