Endoscopic drainage and cystoduodedonstomy in a child with pancreatic pseudocyst [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(6): 521-524 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.61667  

Endoscopic drainage and cystoduodedonstomy in a child with pancreatic pseudocyst

Ufuk Ateş1, Gönül Küçük1, Kubilay Çınar2, Berktuğ Bahadır3, Mehmet Bektaş2, Gülnur Göllü1, Meltem Bingöl Koloğlu1
1Department of Pediatric Surgery, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara-Turkey
2Department of Gastroenterology, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara-Turkey
3Department of Pediatric Surgery, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin-Turkey

An 11-year-old morbidly obese boy was diagnosed with pancreatic pseudocyst. Following fine needle aspiration, the cyst recurred in 1-month follow-up. Therefore, endoscopic drainage and cystoduodenostomy was performed following endosonography. Control ultrasonography (USG) revealed a completely shrunken cyst. During the 3 years of follow-up, the patient was asymptomatic with no evidence of cyst on computerized tomography scans. Endoscopic drainage and cystoduodenostomy is a minimally invasive, effective, and safe approach in the management of pancreatic pseudocysts in children.

Keywords: Children, drainage, endosonography, pancreas.


Pankreatik psödokistli bir çocukta endoskopik drenaj ve kistoduodenostomi

Ufuk Ateş1, Gönül Küçük1, Kubilay Çınar2, Berktuğ Bahadır3, Mehmet Bektaş2, Gülnur Göllü1, Meltem Bingöl Koloğlu1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Ankara
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin

Pankreas psödokisti tanısı alan 11 yaşındaki erkek çocuğun ince iğne aspirasyon biyopsisi sonrasında takipte birinci ayda tekrarladığı izlendi. Endosonografi yardımlı endoskopik drenaj ve üç yıllık takipte herhangi bir problem olmayan hastanın kontrol bilgisayarlı tomografsinde kist izlenmedi. Çocuklarda pankreatik psödokist yönetiminde endoskopik drenaj ve kistoduodenostomi minimal invaziv, güvenli ve etkin bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, drenaj, endosonografi, pankreas.


Ufuk Ateş, Gönül Küçük, Kubilay Çınar, Berktuğ Bahadır, Mehmet Bektaş, Gülnur Göllü, Meltem Bingöl Koloğlu. Endoscopic drainage and cystoduodedonstomy in a child with pancreatic pseudocyst. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(6): 521-524

Corresponding Author: Gülnur Göllü, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale