A bibliometric analysis of publications on trauma in critical care medicine during 1980–2018: A holistic view [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(2): 287-295 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.61595  

A bibliometric analysis of publications on trauma in critical care medicine during 1980–2018: A holistic view

Onur Karaca1, Cem Emir Guldogan2
1Depatment of Anesthesiology and Reanimation, Aksaray University Training and Research Hospital, Aksaray-Turkey
2Department of General Surgery, İstinye University Liv Hospital Ankara, Ankara-Turkey

BACKGROUND: There is not a holistic bibliometric study evaluating the publications in the literature even though trauma is a paramount subject in the field of critical care. This study aimed to investigate the important articles and journals receiving the most citations and publishing the most articles, revealing international cooperation and uncovering trend topics in this subject as a consequence of analyzing articles on trauma in the field of critical care published between 1980 and 2018 using bibliometric analysis methods.
METHODS: Publication scan in this study was performed using Web of Science (WoS) database. Literature review was limited to only publications indexed in the field of Critical Care. “Trauma” was used as the keyword to reach relevant publications. Linear regression analysis was performed to predict the number of articles foreseen to be published in the upcoming years in the subject of trauma.
RESULTS: As a result of the literature review, a total of 10851 publications were found. Six thousand four hundred and eighty-nine (59.8%) of these publications were under the category of article. First three countries with the most publications were respectively as the United States of America (4096) (63.1%), Canada (401) and Germany (380). Turkey ranked 21 with 41 publications. The article titled “Evaluating trauma care - the triss method” published in 1987 had received the most citations. The journal with the most publications and citations was “Journal of Trauma Injury Infection and Critical Care”.
CONCLUSION: This study will be a useful guide to all scientists and clinicians conducting research on trauma in critical care.

Keywords: Bibliometric analysis, critical care; trauma; trends.


Yoğun bakım alanında travma konusunda 1980–2018 yılları arasında yapılan yayınların bibliyometrik analizi: Bütünsel yaklaşım

Onur Karaca1, Cem Emir Guldogan2
1Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Aksaray
2İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Liv Hospital Ankara, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Yoğun bakım alanında travma konusunun önemli bir yeri olmasına rağmen halen bu konuda literatürdeki yayınların bütünsel olarak değerlendirildiği bir bibliyometrik araştırma bulunmamaktadır. Bu çalışmada 1980 ve 2018 yılları arasında yoğun bakım araştırma alanında yayınlanmış travma konusundaki makalelerin bibliyometrik analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmesi sonucunda; en fazla alıntı yapılan önemli makalelerin ve bu konudaki en fazla atıf alan ve yayın üreten dergilerin belirlenmesi, ülkelerarası işbirliklerinin ortaya konulması ve bu konudaki trend konuların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Araştırmamızda yayın taraması Web of Science (WoS) veri tabanı kullanılarak gerçekleştirildi. Literatür taraması sadece Yoğun Bakım araştırma alanında indekslenen yayınlarda yapıldı. İlgili yayınlara ulaşmak için arama anahtar kelimesi olarak “trauma” kullanıldı. Travma konusunda gelecek yıllarda yayınlanması öngörülen makale sayısını tahmin etmek amacıyla doğrusal regresyon analizi gerçekleştirildi.
BULGULAR: Literatür taraması sonucunda toplam 10.851 yayın bulundu. Bu yayınların 6.489’u (59.8%) makale kategorisinde idi. En fazla yayın yapan ilk üç ülke Amerika Birleşik Devletleri 4.096 (%63.1) Kanada (401) ve Almanya (380) idi. Türkiye 41 yayınla 21. sırada idi. En fazla atıfı 1987 yılında yayınlanan “Evaluating trauma care - the triss method” başlıklı makale almıştı. En fazla yayın üreten ve en çok atıf alan dergi “Journal of Trauma Injury Infection and Critical Care” idi.
TARTIŞMA: Bu çalışma yoğun bakımda travma konusunda araştırma yapan klinisyenler ve bilim adamları için faydalı bir rehber olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik analiz, travma; trendler; yoğun bakım.


Onur Karaca, Cem Emir Guldogan. A bibliometric analysis of publications on trauma in critical care medicine during 1980–2018: A holistic view. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(2): 287-295

Corresponding Author: Onur Karaca, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale