The importance of clinical approach in aggravated sexual abuse: Case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(6): 597-600 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.60063  

The importance of clinical approach in aggravated sexual abuse: Case report

Gökmen Karabağ1, Halil İbrahim Tanrıverdi2, Mehmet Sunay Yavuz1, Abdülkadir Genç2, Ufuk Akın1, Selma Saraç1
1Department of Forensic Medicine, Manisa Celal Bayar University Faculty of Medicine, Manisa-Turkey
2Department of Pediatric Surgery, Manisa Celal Bayar University Faculty of Medicine, Manisa-Turkey

The reported rate of sex crimes, some of the most severe acts of violence that can be perpetrated against an individual, is increasing across all societies, regardless of gender or age of the victim. Sexual abuse has been defined, in part, as the involvement of a child in sexual activity for which they are incapable of giving consent, that they cannot fully comprehend, or for which they are developmentally immature. Molestation of the anorectal region is frequently encountered when the victim of sexual abuse is a male child. Tenderness around the anus, ecchymosis, and detachment in the anal sphincter and rectum mucosa may be observed in the acute examination of children who have been subjected to aggravated sexual abuse; however, injuries related to the anus or the rectum may also occur as a result of an accident. An 11-year-old male patient was referred from another health center with a report of being at risk of death. The injury that was said to be the result of accidentally sitting on a knife. An examination in the lithotomy position revealed perianal ecchymosis, a superficial laceration at 1 and 6 o’clock, and a deep laceration at 7 o’clock. Based upon a suspicion of sexual abuse, anal and rectal swab specimens were obtained. The pediatric surgery department performed a primary repair of the lacerations. The microscopic examination of the swab specimens revealed cells showing sperm morphology, and therefore the appropriate forensic statements were made and the swab specimens were sent to the judicial authority for genetic analysis. This report emphasizes the importance of the awareness of physicians regarding the prompt collection and submission of potentially evidential biological samples in a case of suspected sexual abuse though it may be presented as an accident.

Keywords: Biological sample, forensic medicine; sexual abuse


Nitelikli Cinsel İstismarda Klinik Yaklaşımın Önemi: Olgu Sunumu

Gökmen Karabağ1, Halil İbrahim Tanrıverdi2, Mehmet Sunay Yavuz1, Abdülkadir Genç2, Ufuk Akın1, Selma Saraç1
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Manisa
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

Bireye karşı işlenen en ağır eylemlerden olan cinsel suçlar, cinsiyet ve yaş farkı gözetmeksizin giderek tüm toplumlarda artış göstermektedir. Çocukların cinsel istismarı; gelişimsel olarak olgunlaşmamış çocukların, bilinçli bir şekilde onay vermeye muktedir olmadıkları ve bütünüyle algılayamadıkları cinsel aktivitelerde taraf olmalarıdır. Cinsel istismarda anorektal bölgenin kullanılması sıklıkla erkek çocukların kurban olduğu olaylarda karşımıza çıkmaktadır. Anal yoldan nitelikli cinsel istismara uğrayan çocukların yapılan muayenesinde; akut bulgu olarak anüs etrafında hassasiyet, ekimoz, anal sfinkterde ve rektum mukozasında yırtılmalar görülebilmekle birlikte; kaza sonucu da anüs veya rektumu ilgilendiren yaralanmalar oluşabilir.

Olgu: Bıçağın üzerine oturma sonucu yaralandığı ve hayati tehlikesi olduğu için dış merkezden hastanemize yönlendirilen 11 yaşında erkek olgunun litotomi pozisyonunda yapılan muayenesinde; perianal ekimoz, saat 1 ve 6 hizasında yüzeyel, saat 7 hizasında derin laserasyon hattı görülmüş, cinsel istismardan şüphelenilmesi üzerine anüs ve rektumdan sürüntü örnekleri alınmış, daha sonra Çocuk Cerrahisi tarafından operasyona alınarak laserasyonlar primer olarak onarılmıştır. Alınan sürüntülerden hazırlanan preparatın mikroskopik incelemesinde sperm morfolojisine sahip hücreler izlenmiş ve adli bildirim yapılarak alınan örnekler genetik çalışmalar için ilgili yargı makamına gönderilmiştir.

Sonuç: Çalışmamızda; kaza öyküsü ile başvuran fakat yapılan muayenelerinde nitelikli cinsel istismardan şüphelenilenmesi üzerine operasyon öncesi örnekleri alınan bir olgu sunularak, klinikte cinsel istismardan şüphelenen hekimlerin olguya bakış açısı, delil niteliğinde sayılabilecek biyolojik materyallerin bozulmadan ve kaybolmadan elde etmenin ve ilgili adli makamlara ulaştırmanın önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cinsel istismar, biyolojik örnek, adli tıp.


Gökmen Karabağ, Halil İbrahim Tanrıverdi, Mehmet Sunay Yavuz, Abdülkadir Genç, Ufuk Akın, Selma Saraç. The importance of clinical approach in aggravated sexual abuse: Case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(6): 597-600

Corresponding Author: Gökmen Karabağ, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale