Mortality in Code Blue; can Apache II and PRISM scores be markers for prognostication? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-59940 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.59940  

Mortality in Code Blue; can Apache II and PRISM scores be markers for prognostication?

Nurten Bakan, Gulsah Karaoren, Senay Goksu Tomruk, Sinem Keskin Kayalar
İstanbul Umraniye Training Hospital, Anaesthesiology And Reanimation, Istanbul

Background:
Code Blue is an emergency call system developed to respond to cardiac and respiratory arrest in hospitals. However, in literature no scoring system has been developed to predict mortality in CB procedures. In this study, it was aimed to investigate effectiveness of estimated APACHE II and PRISM scores in the prediction of mortality in patients assessed by Code Blue to analyze Code Blue calls retrospectively.
Material method:
A retrospective examination was made of 1195 patients who were evaluated by the Code Blue team in our hospital between 2009 and 2013. The demographic data of the patients, diagnosis and relevant departments, reasons for Code Blue, duration of cardiopulmonary resuscitation, mortality calculated from the APACHE II and PRISM scores and the actual mortality values were retrospectively recorded from Code Blue Notification Forms and the hospital database
Results:
In all age groups, there was a significant difference between actual mortality and the expected mortality rate as estimated by APACHE II and PRISM scores in Code Blue calls (p<0.05). The actual mortality rate was significantly lower than expected mortality
Conclusion:
APACHE and PRISM scores with the available parameters will not help to predict mortality in Code Blue procedures. Therefore, novel score systems using different parameters are needed.

Keywords: Code Blue, APACHE II, PRISM, mortality,


Mavi Kod'da Mortalite; Apache II ve PRISM skorları, prognoz için belirteç olabilir mi?

Nurten Bakan, Gulsah Karaoren, Senay Goksu Tomruk, Sinem Keskin Kayalar
İstanbul Umraniye Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Giriş:
Mavi Kod, hastanelerde kalp ve solunum arrestine yanıt vermek üzere geliştirilmiş acil çağrı sistemidir. Ancak, literatürde Mavi Kod işlemlerinde mortaliteyi öngörmek için bir skor sistemi geliştirilmemiştir. Bu çalışmada Mavi Kod ile değerlendirilen hastalarda mortalite tahmininde hesaplanan APACHE II ve PRISM skorlarının etkinliğinin araştırılması ve Mavi Kod çağrılarının retrospektif analizi amaçlandı.
Materyal method:
Hastanemizde 2009 ile 2013 yılları arasında Mavi Kod ekibi tarafından değerlendirilen 1195 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalara ait demografik veriler, tanı ve ilişkili bölümler, Mavi Kod nedenleri, kardiyopulmoner resustasyon süresi, APACHE II ve PRISM skorları ile hesaplanan mortalite ve gerçekleşen mortalite değerleri hastane veritabanı ile Mavi Kod Bild-irim Formlarından retrospektif olarak kayıt edildi.
Bulgular:
Mavi Kod çağrılarında; gerçek mortalite ile APACHE II ve PRISM skorları tarafından hesaplanan beklenen mortalite arasında tüm yaş gruplarında anlamlı fark vardı (p<0,05). Gerçek mortalite oranı beklenen mortaliteden anlamlı derecede daha düşüktü.
Sonuç:
Mevcut parametrelerle APACHE ve PRISM skorları, Mavi Kod işlemlerinde mortalitenin öngörülmesine yardımcı olmayacaktır. Bu yüzden, farklı parametrelerin kullanıldığı yeni skor sistemlerine gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Mavi Kod, APACHE II, PRISM, mortalite,
Corresponding Author: Gulsah Karaoren, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale