The importance of knowledge of the management of traumatic dental injuries in emergency departments [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-57384 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.57384  

The importance of knowledge of the management of traumatic dental injuries in emergency departments

Acar Aren1, Arzu Pınar Erdem2, Gamze Aren2, Zeynep Deniz Şahin1, Ceren Güney Tolgay2, Merve Çayırcı2, Elif Sepet2, Recep Güloğlu3, Hakan Yanar3, Kaya Sarıbeyoğlu4
1Istanbul Training and Research Hospital Department of General Surgery
2Istanbul University Faculty of Dentistry Deparment of Pediatric Dentistry
3I.U.Istanbul Medical Faculty Deparment of of General Surgery
4I.U.Cerrahpaşa Medical Faculty Deparment of of General Surgery

Background: Hospital emergency departments (ED) are confronted with managing dental emergencies of both traumatic and non-traumatic origin. On the other hand, the literature suggests that there exists inadequate knowledge of the management of traumatic dental injuries (TDI) among medical professionals.
Aim: The aim of this study was to investigate the knowledge and attitudes about management of traumatic dental injuries (TDI)among Istanbul emergency departments (IEDs) physicians.
Materials and methods: Surveys were distrubuted to MED directors and their physicians. The survey contained questions about their characteristics and tested their knowledge of managing dental trauma.
Results: A total of 126 surveys (13 MED directors and 113 physicians) were returned and included in the analysis. MED physician's knowledge of the appropriate management for crown fractures and avulsion was generally good (p=0,221), but poor for luxation injuries (p=0, 0001). Physicians were more likely to have a better knowledge about permanent teeth than primary teeth (p=0.027).
Conclusions: Based on the findings from this study, education, monitoring, improved availability of resources, and disciplinary measures for poor compliance are necessary to improve TDI management in hospitals, especially amongst physicians.

Keywords: Traumatic dental injuries, emergency intervention, dental avulsion


Acil servislerde travmatik dental yaralanmaların tedavisi konusunda bilginin önemi

Acar Aren1, Arzu Pınar Erdem2, Gamze Aren2, Zeynep Deniz Şahin1, Ceren Güney Tolgay2, Merve Çayırcı2, Elif Sepet2, Recep Güloğlu3, Hakan Yanar3, Kaya Sarıbeyoğlu4
1İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
2İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti A.B.D.
3İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D.
4İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D.

Giriş: Hastane acil servisleri hem travmatik hemde travmatik kökenli olmayan acil dental durumlarla karşı karşıya gelirler. Öte yandan literatür, tıp uzmanları arasında travmatik dental yaralanmalarının (TDI) yönetimi konusunda bilgi eksiklikleri bulunduğunu ileri sürmektedir.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, İstanbul acil cerrahi doktorlarının travmatik dişhekimliği yaralanmalarının (TDY) tedavisine yönelik bilgi ve tutumlarını araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Anketler acil servis yöneticilerine ve doktorlara dağıtılmıştır. Anket, özellikleri ve dental travma yönetimi konusundaki bilgilerini değerlendiren soruları içermekteydi.
Bulgular: Toplamda 126 anketin (13 ü acil sevis yöneticisi, 113 doktor) geri dönüşü yapılmış ve değerlendirme kapsamına alınmıştır Acil çalışanlarının kron kırıkları ve avulsion konusundaki uygun tedavi bilgi düzeyleri genelde iyi düzeyde olmasına karşın (p=0,221), luksasyon yaralanmalarda konusundaki bilgileri yetersizdi (p=0.0001). Doktorlar kalıcı dişler konusunda süt dişlerine oranla daha iyi bir bilgi düzeyine sahiplerdi(p=0.027).
Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen bulgulara dayanarak, hastanelerde özellikle doktorlar arasında TDY yönetimini iyileştirmek için eğitim, izleme, kaynakların daha iyi kullanılabilirliği ve disiplinler arası uyum eksikliğinin değerlendirilmesi gereklidir.
.

Anahtar Kelimeler: Travmatik diş yaralanmaları, acil girişim, dental avulsion
Corresponding Author: Acar Aren, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale