Spontaneous Transvaginal Small Bowel Evisceration After Hysterectomy: Case Report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-57318 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.57318  

Spontaneous Transvaginal Small Bowel Evisceration After Hysterectomy: Case Report

Fatih Yanar, Gizem Öner, Beyza Özçınar, Ali Fuat Kaan Gök, Cemalettin Ertekin
UNIVERSITY OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE DEPARTMENT OF SURGERY/ Istanbul, Turkey

Introduction: Trans-vaginal small bowel evisceration is a rare, life-threatening condition requiring urgent surgical intervention when diagnosed. In our case, the findings of ischemia developed in the intestinal segment with evisceration, a laceration in the small intestine of the mesentery and finally a small bowel resection were required.

Case: An 89-year-old woman was brought to the hospital with a sudden onset of abdominal pain, which lasted four hours. In the examination of the patient, it was seen that about 50 cm of the small intestine was eviscerated from vagina, with its mesentery. The intestines were edematous and also there were signs of ischemia on mesentery. The patient was taken urgently to surgery. Functional end-to-end anastomosis was performed following a 70-cm small bowel resection. The vaginal defect was trans-vaginally repaired.

Discussion: Trans-vaginal small bowel evisceration is rare in the literature. It is most commonly seen in postmenopausal, elderly women with previous vaginal surgery and who have enterocele. Treatment is emergency surgical approach. Surgical treatment should be selected according to the patient. Various surgical techniques have been described for the repair of trans-vaginal small bowel evisceration such as vaginal, abdominal, laparoscopic, and combined approaches.

Conclusion: Trans-vaginal small bowel evisceration should be considered in the differential diagnosis of the patients with sudden onset abdominal pain. Patients with increased risk for trans-vaginal small bowel evisceration are postmenopausal women and patients who have undergone previous vaginal surgery. After the accurate diagnosis, patients should be taken to operation as soon as possible and necessary surgery should be done.

Keywords: small bowel evisseration, vaginal surgery, post hysterectomy


Histerektomi Sonrası Geç Dönem Transvajinal İnce Barsak Evisserasyonu: Olgu Sunumu

Fatih Yanar, Gizem Öner, Beyza Özçınar, Ali Fuat Kaan Gök, Cemalettin Ertekin
istanbul üniversitesi istanbul tıp fakültesi, Genel cerrahi/ İstanbul

Giriş: Transvajinal ince barsak evisserasyonu nadir görülmekle birlikte, tanı konulduğu anda acil cerrahi girişim gerektiren bir klinik tablodur. Vakamızda da evissere olan barsak segmentinde iskemi bulguları gelişmiş, ince barsak mezosunda yırtık oluşmuş ve ince barsak rezeksiyonu yapılması gerekmiştir.

Olgu: Seksen dokuz yaşında kadın hasta dört saattir olan ani başlayan karın ağrısı, bağırsakların vajinadan çıkma şikayeti ile getirildi. Hastanın yapılan muayenesinde yaklaşık 50 cm’lik ince barsak ansının mezosu ile birlikte vajenden evissere olduğu görüldü. Barsak ansları ödemli olup, yer yer iskemi bulguları ve mezoda yırtılma mevcuttu. Hasta acil olarak ameliyata alındı. Yetmiş cm’lik ince barsak rezeksiyonunu takiben fonksiyonel uc-uca anastomoz yapıldı. Vajen defekti transvajinal olarak çift kat üzerinden tamir edildi.

Tartışma: Transvajinal ince barsak evisserasyonu literatürde az rastlanan bir durumdur. En sık postmenapozal, yaşlı, daha önceden geçirilmiş vajinal ameliyatı olan, enteroseli olan kadınlarda görülmektedir. Tedavisi acil cerrahi girişimdir. Yapılacak cerrahi hastanın bulgularına göre transvajinal olarak vajen güdüğünün tamir edilmesinden, laparotomi yapılmasına hatta barsak rezeksiyonu yapılmasına kadar değişiklik gösterebilir.

Sonuç: Postmenapozal, daha önceden geçirilmiş vajinal ameliyatı olan hastalar gibi risk taşıyan hastalar ani başlayan karın ağrısı ile başvurduklarında transvajinal ince barsak evisserasyonu da ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Tanısı konulduktan sonra da hastalar en kısa sürede ameliyata alınıp gerekli cerrahi girişim yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: ince barsak evisserasyonu, vajinal cerrahi, post-histerektomi
Corresponding Author: Gizem Öner, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale