Spontaneous transvaginal small bowel evisceration following hysterectomy: a case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(4): 424-426 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.57318  

Spontaneous transvaginal small bowel evisceration following hysterectomy: a case report

Fatih Yanar, Gizem Oner, Beyza Ozcinar, Ali Fuat Kaan Gok, Cemalettin Ertekin
Department of General Surgery, İstanbul University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

Transvaginal small bowel evisceration is a rare, life-threatening condition, requiring urgent surgical intervention. In our case, ischemia developed in the intestinal segment with evisceration, with a laceration in the small intestine of the mesentery, and finally, a small bowel resection was required. An 89-year-old woman was brought to the hospital with a sudden onset of abdominal pain, which lasted for 4 hours. Upon the examination, it was found that approximately 50 cm of the small intestine was eviscerated from the vagina, with its mesentery. The intestines were edematous, and also there were signs of ischemia on the mesentery. The patient was urgently transferred to surgery. Functional end-to-end anastomosis was performed, following a 70 cm small bowel resection. The vaginal defect was repaired transvaginally. Transvaginal small bowel evisceration is rarely described in the literature. It is most commonly seen in postmenopausal, elderly women who underwent vaginal surgery before and who have enterocele. The treatment is an emergent surgical approach. Surgical treatment should be based on individual patient. Various surgical techniques have been described for the repair of transvaginal small bowel evisceration, such as vaginal, abdominal, laparoscopic, and combined approaches. Transvaginal small bowel evisceration should be considered in the differential diagnosis of patients with a sudden onset abdominal pain. Patients with an increased risk for transvaginal small bowel evisceration are postmenopausal women and patients who underwent vaginal surgery before. After the accurate diagnosis, patients should be operated as soon as possible, and necessary surgery should be done.

Keywords: Post-hysterectomy, small bowel evisceration; vaginal surgery.


Histerektomi sonrası geç dönem transvajinal ince bağırsak evisserasyonu: Olgu sunumu

Fatih Yanar, Gizem Oner, Beyza Ozcinar, Ali Fuat Kaan Gok, Cemalettin Ertekin
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Transvajinal ince bağırsak evisserasyonu nadir görülmekle birlikte, tanı konulduğu anda acil cerrahi girişim gerektiren bir klinik tablodur. Olgumuzda da evissere olan bağırsak segmentinde iskemi bulguları gelişmiş, ince bağırsak mezosunda yırtık oluşmuş ve ince bağırsak rezeksiyonu yapılması gerekmiştir. Seksen dokuz yaşında kadın hasta dört saattir olan ani başlayan karın ağrısı, bağırsakların vajinadan çıkma şikayeti ile getirildi. Hastanın yapılan muayenesinde yaklaşık 50 cm’lik ince bağırsak ansının mezosu ile birlikte vajenden evissere olduğu görüldü. Bağırsak ansları ödemli olup, yer yer iskemi bulguları ve mezoda yırtılma mevcuttu. Hasta acil olarak ameliyata alındı. Yetmiş cm’lik ince bağırsak rezeksiyonunu takiben fonksiyonel uc-uca anastomoz yapıldı. Vajen defekti transvajinal olarak çift kat üzerinden tamir edildi. Transvajinal ince bağırsak evisserasyonu literatürde az rastlanan bir durumdur. En sık postmenapozal, yaşlı, daha önceden geçirilmiş vajinal ameliyatı olan, enteroseli olan kadınlarda görülmektedir. Tedavisi acil cerrahi girişimdir. Yapılacak cerrahi hastanın bulgularına göre transvajinal olarak vajen güdüğünün tamir edilmesinden, laparotomi yapılmasına hatta bağırsak rezeksiyonu yapılmasına kadar değişiklik gösterebilir. Postmenapozal, daha önceden geçirilmiş vajinal ameliyatı olan hastalar gibi risk taşıyan hastalar ani başlayan karın ağrısı ile başvurduklarında transvajinal ince bağırsak evisserasyonu da ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Tanısı konulduktan sonra da hastalar en kısa sürede ameliyata alınıp gerekli cerrahi girişim yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İnce bağırsak evisserasyonu, post-histerektomi; vajinal cerrahi.


Fatih Yanar, Gizem Oner, Beyza Ozcinar, Ali Fuat Kaan Gok, Cemalettin Ertekin. Spontaneous transvaginal small bowel evisceration following hysterectomy: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(4): 424-426

Corresponding Author: Gizem Oner, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale